Sorularla Evrim Masalı: İlmi Mercek Sayı 30

1-Bilinen en eski sürüngen fosilleri kaç yıllıktır?

a. 330 – 315 milyon yıllık
b. 240 – 200 milyon yıllık
c. 110 – 100 milyon yıllık
d. 50 – 30 milyon yıllık

2-Kambriyen dönemiyle ilgili hangisi yanlıştır?

a. Bu dönem, en erken hayvanların bile son derece kompleks yapılarla aniden ortaya çıktığını gösterir.
b. En eski bitki fosilleri bu döneme aittir.
c. Burgess Shale’deki kazı alanında 1910 -1917 yılları arasında bu döneme ait hiçbir araform içermeyen 65000 fosil çıkarıldı.
d. Bulunan fosiller evrim teorisini kesin olarak çürüttüğünden evrimciler tarafından 70 yıl saklanmıştır.

3-Aşağıda evrim teorisinin bazı sahtekarlıkları verilmiştir. Teoriyi desteklemek için balık ve insan embriyolarını birbirlerine benzer gösteren sahte çizimlerin yapıldığı sahtekarlık hangisidir?

a. Piltdown Adamı sahtekârlığı
b. Ernst Haeckel’in çizim sahtekârlığı
c. Nebraska Adamı sahtekârlığı
d. Archæoraptor sahtekârlığı

4-Böceklerin kanatlı-kanatsız birbirlerinden çok farklı türlerin aynı anda ortaya çıktığı jeolojik devir nedir?

a. Kretase Dönem (144 – 65 milyon yıl)
b. Jura Dönem (206 – 144 milyon yıl)
c. Orta ve üst Karbonifer (Pennsylvanian) Dönem (325 – 286 milyon yıl)
d. Trias Dönemi (248 – 206 milyon yıl)

5-Aşağıdakilerden hangisi insana ait fosil olabilir?

a. 1.6 milyon yıllık Turkana Çocuğu fosili
b. İspanya’da bulunan 800 bin yıllık yüz kemiği
c. Tanzanya’daki 3.6 milyon yıllık ayak izleri
d. Hepsi

6-Amfibilerle ilgili hangisi doğrudur?

a. Kurbağalar, caecilianlar ve semender türlerini içeren hayvan grubudur.
b. En eski fosilleri Jura Döneminde görülmektedir.
c. Günümüz türleriyle aynı özellikleri taşıyan fosilleri, aniden ortaya çıkmış ve hiçbir değişime uğramamıştır.
d. Hepsi

7-“Urenchelys abditus” olarak da bilinen en eski yılan balığı türüne ait fosil-ler hangi jeolojik devirdedir?

a. Kretase Dönem (144 – 65 milyon yıl)
b. Jura Dönem (206 – 144 milyon yıl)
c. Eosen Dönemi (54 – 37 milyon yıl)
d. Miosen Döneme (10 – 5 milyon yıl)

8-Sakat ve hasta insanların ayıklanması ve sağlıklı bireylerin çoğaltılması yoluyla insan ırkının ıslah edilebilineceğini iddia eden, bu anlamda sakat insanların özellikle 20. yüzyılın ilk yarısında katledilmesine dayanak gösterilen Darwinist görüş hangisidir?

a. Lamarkizm
b. Naturalizm
c. Öjeni
d. Pleiotropik Etki

Cevaplar: 1) a- 2) b – 3) b – 4 )c – 5) d 6) d – 7) a – 8) c

İlgili Yazılar