Bakteriler İletişim İçin Mesaj Baloncukları Kullanıyorlar

Mesaj Baloncukları

Diğer tüm canlılar gibi bakterilerin de kendi aralarında bir iletişim bağı vardır. Bu iletişim, mesaj baloncuklarıyla gerçekleşir. Bakteriler birbirlerine kimi zaman dostluk mesajı anlamına gelen, kimi zaman ise bomba taşıyan mesaj paketleri gönderirler. Bu paket sistemi, kimyasallarla kurulan iletişimden çok daha farklı bir biçimde, sinyaller vasıtasıyla gerçekleşir.

Bakteriler, sinyallerden oluşan mesajlarını ince bir bakteri zarı ile paketlerler. Bu paketçikler gerektiği zaman bakterilerin arasındaki iletişimi sağlar, gerektiğinde de karşılaştıkları düşmana bir nevi bomba paketi şeklinde toksinleri taşırlar.

Şüphesiz burada dikkat çekici bir durum söz konusudur.

Hiçbir akla veya zekaya sahip olmayan bakteriler karşısındakinin dost mu düşman mı olduğunu nasıl anlamaktadırlar?
İletişim için kullandıkları mesaj baloncuklarını karşısındakinin düşman olduğunu kavrayıp bir anda nasıl zararlı hale getirmektedirler?
Tek hücreli bir mikroorganizmanın tüm bunları düşünmesi, planlaması, uygulamaya koyması ve kendi türünün tüm üyelerine anlatması mümkün müdür?
Ve en önemlisi bunların hepsinin evrimcilerin iddia ettiği gibi bir tesadüf olmasının imkanı var mıdır?

Elbette yoktur. Bütün bu detaylar bize Yüce Allah’ın sergilediği muhteşem sanatının delillerinden bir bölümünü göstermektedir. Yüce Allah, bütün bu işlemleri gerçekleştiren bakteriyi yarattığı gibi, onu tehlikeler karşısında tedbirler almaya yönlendiren mekanizmayı da yaratmıştır. Herşeye güç yetiren Yüce Allah’ın yaratma sanatı ve ilmi sonsuzdur. Yüce Rabbimiz bu gerçeği Kuran’da şu şekilde haber vermektedir:

“Gökleri ve yeri (bir örnek edinmeksizin) yaratandır. O, bir işin olmasına karar verirse, ona yalnızca “Ol” der, o da hemen oluverir.” (Bakara Suresi, 117)

Düşmanlarını Aldatan Bakteriler

Bakteri bu paket sistemi ile bir başka korunma yöntemi daha elde eder. Bakteri zarından çıkan ve etrafı saran kabarcıklar, düşmanlar tarafından bakteri topluluğu olarak algılanır. Zarar verecek olan mikrop topluluğu, bakterinin yalnız mı yoksa kendi cinsleriyle mi çevrili olduğunu anlamaya çalışırken zaman geçer. Bakteri de bu sırada toksin bombardımanına geçecek vakti kazanmış olur.

Burada durup düşündüğümüz takdirde karşımıza cevaplanması gereken yeni sorular çıkacaktır.

Bu bakteriler kabarcıklar oluştururken bu kabarcıkların düşmanları tarafından bakteri topluluğu olarak algılanabileceğini nereden bilmektedir?
Bakterilere bu bilgiyi kim vermiştir?
Peki bakteriye zarar vermeyi hedefleyen mikroplar, bakteride böyle bir mekanizma olduğunu nasıl tahmin edebilirler?

Tüm bu soruların cevabı bizlere mükemmel bir yaratılışı işaret etmektedir. Yukarıda bahsi geçen kompleks sistemlerin tamamı Yüce Allah’ın sonsuz kudretinin ve üstün yaratışının delilleridir.

“De ki: “Yeryüzünde gezip dolaşın da, böylelikle yaratmaya nasıl başladığına bir bakın, sonra Allah ahiret yaratmasını (veya son yaratmayı) da inşa edip yaratacaktır. Şüphesiz Allah, her şeye güç yetirendir.“ (Ankebut Suresi, 20)

Sonuç: Allah’ın Yaratma İlmi Kainatın Her Noktasında Tecelli Eder

Kainatın her köşesinde Yüce Allah’ın üstün yaratışına dair deliller bulunmaktadır. Gözle göremediğimiz bakterilerdeki bu kompleks sistem de bunun en önemli örneklerindendir. Rabbimiz, bu mikro canlılarda tecelli etmekte ve onlara üstün bir şuur ve muazzam bir zekayla hareket edebilme yeteneği ilham etmektedir. Bir bakteri, Yüce Allah’ın ilhamı ile insanların daha önceden fark edemediği, hatta tahmin bile edemediği gelişmeleri tespit edebilmekte ve onlardan daha atak davranmaktadır. Evrimcilerin iddia ettiği gibi canlılardaki bunlar gibi kusursuz detayları tesadüflerle açıklamak mümkün değildir. Çünkü “ilk bakteri”nin tesadüfen oluştuğunu açıklamak imkansızdır.

Henüz hiçbir canlılık belirtisi yokken, bakterinin tamamen kontrolsüz bir ortamdaki şartlardan tesadüfen etkilendiğini, aniden nefes almaya başladığını, tesadüfen çeşitli değişimler yaşadığını, bazı mucizevi özellikleri ve şimdiki kapsamlı özelliklerini kazandığını iddia etmek bilimden çok uzak bir yaklaşımdır.

Gün geçtikçe ilerleyen bilim ve teknoloji, bakterilerin mucizevi özelliklerini tek tek keşfederek, evrim teorisinin ne kadar büyük bir yalan olduğunu ortaya koymaktadır. Bu canlılarda karşılaştığımız her özellik, Allah’ın gözle görülmeyen bir canlıda nasıl kusursuz bir sanat yarattığını gözler önüne serecek ve bunu tefekkür edebilmemizi sağlayacaktır. Bu gerçek Kuran’da şöyle bildirilir:

“Sizin yaratılışınızda ve türetip-yaydığı canlılarda kesin bilgiyle inanan bir kavim için ayetler vardır.” (Casiye Suresi, 4)

Bakterilerin Canlılık İçin Önemi

Bakteriler olmadan yeryüzünde canlılığın sürmesi mümkün değildir.

Toprağa atıp, çürüyüp ufalanacağından emin olduğumuz tüm atıklar, bakterilerin faaliyetleri sonucunda yok olurlar.

Bakteriler, yeryüzündeki tüm atık maddeleri işlenebilir ve yeniden kullanılabilir hale getirirler.

Ölü bir madde, bakterilerin vesilesiyle çürür. Bakteriler, bu maddenin her parçasını küçük minerallere ayrıştırır ve bunların besin olarak canlılara sunulmasını sağlarlar.

Suyumuzu onlar arıtır, topraklarımızın verimini onlar artırırlar.

Bedenimizde de önemli işler bakteriler tarafından gerçekleştirilir. Bakteriler, bağırsaklarımızdaki vitaminleri sentezler, yediklerimizi yararlı şekerlere ve polisakkaritlere (bir karbonhidrat grubu) dönüştürürler.

Yemeklerle aldığımız yabancı mikroplara karşı savaşı da onlar gerçekleştirirler.