İlmi Mercek Sayı 69: Fosiller Evrimi Yalanlıyor

RİNGA BALIĞI
YAŞ:
50 milyon yıllık
DÖNEM: Eosen
BULUNDUĞU YER: Green River Oluşumu, Wyoming, ABD

Ringa balığı, ılık, sığ sularda yaşayan, daha çok Kuzey Atlantik ve Baltık denizinde rastlanan bir balık türüdür. Yaklaşık 200 türü olan ringaların genel özellikleri neredeyse birbirinin aynıdır. Hemen hepsi gümüş rengidir ve sırtlarında tek bir yüzgeç vardır. Resimdeki ringa balığı fosili, 20 cm boyundadır. Green River oluşumunda, 2200 metre derinlikten çıkarılmıştır. Diğer tüm fosil kayıtları gibi, söz konusu ringa balığı fosili de canlıların evrim geçirmediğini göstermektedir. Evrimciler, fosil kayıtları karşısında çaresizdirler ve bulunan her yeni fosil, çaresizliklerini bir kat daha artırmaktadır.

Yaratılış Atlası İçin Ne Dediler?

Neville Isdell adına – Coca-Cola Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı ABD 26 Şubat 2007

Sayın Neville Isdell ile bağlantı kurduğunuz ve Yaratılış Atlası cildini göndermiş olduğunuz için teşekkür ederiz.

Isdell Bey yayınınız hakkındaki bilgiden ve bunu bizimle paylaşma isteğinizden dolayı minnettar oldu… Coca-Cola Şirketi’nde bizleri düşünmenizden ötürü yeniden teşekkür ederiz.

Saygılarımla
Janet B. Walker
Yönetim Kurulu Başkanı Ofisi