Kobra Yılanının Baş Mekanizması Evrimsel Biyoloji İddialarını Bir Kez Daha Çürüttü

Bilim adamları bu incelemeyi yapabilmek için kobra yılanını anesteziyle uyutarak yılanın boynuna minik elektrotlar yerleştirdiler. Elektrotlar yerine yerleştirilince, bilim adamları yılanın boynunu genişletirken oluşan kas aktivitelerini kaydetmeden önce anestezi altındaki canlının kendine gelmesini beklediler. Bilim adamları, yılan kendine geldikten sonra yılanın kaslarındaki elektriksel aktiviteyi ölçtüklerinde ise muazzam bir durumla karşılaştılar: Kusursuz bir kas grubu… Kobra yılanları tehdit anı oluştuğunda başlıklarını savunma amacıyla açmak için bu kusursuz kas grubunu kullanıyordu. Kobra yılanlarının kaburgaları ve başlıkları arasındaki mekanizmayı inceleyen Kenneth Kardong, canlıların kusursuz özelliklerini evrim yalanıyla açıklamaya çalışan bilim adamlarından farklı olarak “Kobranın başlığının evrimsel biyoloji için merak uyandırıcı bir problem olduğunu” açıkladı.

Görüldüğü gibi yılanın bu özelliği ve bu özelliğini mümkün kılan kaburgaları, sinir ve kas sistemi arasındaki mükemmel uyum Yüce Allah’ın eksiksiz ilmini ve üstün yaratışını gözler önüne sermektedir. Rabbimiz canlılardaki tüm sistemleri bir düzen içinde yoktan var etmiştir. Bir ayette Rabbimiz’in yaratma ilmi şöyle bildirilmektedir:

“… O’na mülkünde ortak yoktur, her şeyi yaratmış, ona bir düzen vermiş, belli bir ölçüyle takdir etmiştir.” (Furkan Suresi, 2)