Evrim Aldatmacası

Kamil iman sahibi bir mümin... Nasıl bir Allah inancına sahiptir?


 •  Allah'tan başka bir ilah olmadığını,
 •  Herşeyi yaratanın ancak Allah olduğunu,
 •  Her işi evirip çevirenin Allah olduğunu,
 •  Tüm kalplerin ancak Allah'ın kontrolünde olduğunu,
 •  Allah'ın herşeyi sarıp kuşatan oluğunu,
 •  Kaderi belirleyen olduğunu,
 •  Herşeye gücü yeten ve dilediğini yapan olduğunu,
 •  Herşeyden haberdar olduğunu ve herşeyi işitip gördüğünü,
 •  Herşeyin üzerinde gözetici ve koruyucu olduğunu,
 •  Gaybı bildiğini,
 •  Hiçbir şeye ihtiyacı olmadığını ve bütün eksikliklerden uzak olduğunu,
 •  Doğurmamış ve doğurulmamış olduğunu,
 •  Şaşırmayan ve unutmayan olduğunu,
 •  Mülkün tek sahibi olduğunu,
 •  Herşeyin tek varisi olduğunu,
 •  Daima diri olduğunu,
 •  İzzet ve şerefin tek sahibi olduğunu,
 •  Daima üstün ve galip gelen olduğunu,
 •  En güzel isimlerin sahibi olduğunu,
 •  Hüküm ve hikmet sahibi olduğunu,
 •  Kullarına şahdamarlarından daha yakın olduğunu,
 •  Kalplerinden geçirdikleri en ufak şeyi dahi bildiğini,
 •  Gizlinin gizlisini bilen olduğunu,
 •  Sonsuz adaletli olduğunu,
 •  Merhametlilerin en merhametlisi olduğunu,
 •  Kullarına karşı çok bağışlayıcı olduğunu,
 •  Kullarını çok seven olduğunu,
 •  Tevbeleri kabul eden olduğunu,
 •  Samimi duaya karşılık veren olduğunu,
 •  İyiliğin ve şükrün karşılığını fazlasıyla veren olduğunu,
 •  İnsana herşeyi öğreten olduğunu,
 •  Uyarıp korkutan olduğunu,
 •  Ölüleri dirilten ve hesap gününü yaratan olduğunu,
 •  Dinine yardım edenlere dünyada ve ahirette yardım eden olduğunu,
 •  Vaadinin hak olduğunu,
 •  İnkarcılar için cehennemi ve müminler için de cenneti yaratan olduğunu bilen bir Allah inancına sahiptir.

NASIL BİR ALLAH KORKUSUNA SAHİPTİR?


 •  Yalnızca Allah'tan korkup yine yalnızca O'ndan sakınır.
 •  Allah'tan başka hiçbir şeyden korku duymaz.
 •  Allah'tan güç yetirebildiğince çok korkar.
 •  İmanı ve Allah korkusunu kalbe yerleştirenin Allah olduğunu hisseder.
 •  Bu korkuyu sadece zorluk ve çaresizlik anlarında değil, her an yaşar.
 •  Allah'ın sinelerin özünde olanı ve gizlinin gizlisini bilen olduğunu unutmaz.
 •  Kimsenin görmediği yerde de Allah'ın gören olduğunu her an hatırlar.
 •  Hesap vereceğini bilerek hareket eder.
 •  Haram ve helallere titizlik gösterir.
 •  Yaptığı herşeyin temeli bu korku üzerine kuruludur.
 •  Yapılan her işte Allah'a yönelip döner.
 •  Tek cezalandıranın Allah olduğunu bilir.
 •  Allah'ın makamından, tehdidinden ve cehennem azabından korku duyar.
 •  Daha önce gelip geçenlere Allah'ın verdiği azapları unutmaz.
 •  Saygı dolu, içi titreyen ve şiddetli bir Allah korkusuna sahiptir.

NASIL BİR İMANA SAHİPTİR?


 •  Yalnız Allah korkusuna ve Allah sevgisine dayalı,
 •  Yalnızca Allah'a ibadet ettiren,
 •  Allah'ı herşeyin üzerinde tutmayı sağlayan,
 •  Allah'tan başka İlah aramayan,
 •  Allah'a hiçbir şeyi ortak koşmayan,
 •  Herşeyin Allah'tan olduğunu bilen,
 •  Allah'ın her zaman onun yanında olup, yaptıklarını gördüğünü bilen,
 •  Hayatının her anında asıl hedefini, 'Allah'ın rızasını kazanmak' olarak belirleyen,
 •  Tüm hayatı Allah için yaşamayı gerektiren,
 •  Allah'ın sınırlarını titizlikle korumayı sağlayan,
 •  Allah'ın karşısında acizliğini çok iyi bilmesini sağlayan,
 •  Allah'ın ayetlerine gönülden boyun eğici bir tavır sağlayan,
 •  Sadece Allah'a güvenip dayanmayı sağlayan,
 •  Yardımın ancak Allah'tan olduğunu kavratan,
 •  Daima Allah'ı anmayı sağlayan,
 •  Kuran'a kuvvetle bağlanmayı getiren,
 •  Allah'a asla nankörlük ettirmeyen,
 •  Kıyamet gününe kesin bir bilgiyle iman ettiren,
 •  Ahiretin varlığına kesin olarak inandıran,
 •  Dünya hayatına aldanmayı engelleyen,
 •  Gelecek endişesini ortadan kaldıran,
 •  Her işte bir hayır olduğunu her an hissettiren,
 •  Her işte Allah'a yönelip dönmeyi sağlayan,
 •  Sahip olunan tüm özelliklerin Allah'tan olduğunu unutturmayan,
 •  Allah'a, hükümlerine ve elçilerine gönülden bir itaat sağlayan,
 •  Şeytanın etkisine izin vermeyen,
 •  Her an vicdanın sesiyle hareket etmeyi sağlayan,
 •  Katıksız, sadece Allah'a yönelmiş bir ruh hali veren,
 •  Sadece Allah'ı ve inananları dost edinmeyi sağlayan,
 •  Allah'a yakınlaşmak için çok şiddetli bir çaba harcatan,
 •  Allah'a her an şükredici olmayı sağlayan,
 •  Her güçlüğe sabredebilecek, kesinlikle yılmayan bir kararlılık veren,
 •  Üstün bir ahlak kazandıran,
 •  Gösterilen mümin alametlerinde süreklilik sağlayan,
 •  Takvada yarışıp öne geçiren bir imana sahiptir.

NASIL BİR KADER ANLAYIŞINA SAHİPTİR?

 •  Herşeyin bir kader ile yaratıldığını,
 •  Doğumdan ölüme kadar her olayı, Allah'ın bir kader üzerine yarattığını,
 •  Her olayın ancak Allah'ın takdir ettiği zamanda gerçekleşeceğini,
 •  Allah'a karşı kalbi tam tatmin bulmuş olarak bağlanmak gerektiğini,
 •  Gönülden boyun eğici olmanın makbul olduğunu,
 •  Allah'ın tüm zamanları tek bir an içinde gördüğünü,
 •  Katıksızca sadece Allah'a teslim olmanın gerekliliğini,
 •  Her ne yaparsa yapsın sonucu belirleyecek olanın Allah olduğunu,
 •  Allah'a tam bir teslimiyet gösterdiği takdirde asla mahzun olmayacağını,
 •  Allah'ın yarattığı her görüntüden razı olması gerektiğini bilir.
 •  Başına gelen herşeyin Allah'tan olduğunu bildiği için;
 •     heyecana kapılmaz.
 •     üzüntü ya da sıkıntıya düşmez.
 •     paniğe kapılmaz.
 •     umutsuzluğa düşmez.
 •     sıkıntı ve stres yaşamaz.
 •     endişeli bir ruh haline girmez.
 •     kızgınlık duymaz.
 •     "keşke" demez.
 •     ani ve aşırı tepkiler vermez.
 •     ölüm karşısında üzüntü duymaz.
 •     elinden gidene ve kendisine isabet edene üzülmez.

NASIL BİR DÜŞÜNCE YAPISINA VE NASIL BİR AKLA SAHİPTİR? •  Kuran'ı gereği gibi, iyice düşünen.
 •  Herşeyi Kuran mantığıyla değerlendiren.
 •  Herşeyi pozitif düşünen.
 •  Vicdanın yönlendirdiği şekilde hareket eden.
 •  Herşeyi kaderde Allah'ın takdir ettiği şekilde meydana geldiğini bilerek düşünen.
 •  Her olayın ardında gizlenen hayır ve hikmeti görmeye çalışan.
 •  Ayakta iken, otururken, yatarken, her an daima Allah'ı düşünen.
 •  Allah'ın varlığını ve yaratışındaki sanatını derin derin düşünen.
 •  Öncelikli olarak Allah'ın dikkat çektiği konuları ve iman hakikatlerini araştırıp, düşünen.
 •  Sorularının cevaplarını sadece Kuran'dan bulan.
 •  Aksamalar karşısında çözümü hep Kuran'da arayan.
 •  Daima dinin lehine düşünen.
 •  Vesvese geldiğinde şeytandan olduğunu düşünüp, Allah'a sığınan.
 •  Müminler hakkında hüsn-ü zanla düşünen.
 •  Başkalarının ihtiyaçlarını düşünebilen.
 •  Aciliyetli konuları tespit edip onlara öncelik verebilen.
 •  Hak ile batıl arasında Kuran'a uygun kıyaslar yapabilen.
 •  Temiz bir akıl ile düşünebilen.
 •  Kendi yaratılışını düşünen.
 •  Kıyameti düşünen.
 •  Hesap gününü düşünen.
 •  Cenneti ve cehennemi düşünüp öğüt alan.
 •  Kendisine yöneltilen öğütleri iyice düşünen.
 •  Kendi nefis muhasebesini iyi yapabilen bir akıl ve düşünce yapısına sahiptir.

NASIL BİR SEVGİ ANLAYIŞINA SAHİPTİR?


 •   Allah'ı herkesten ve herşeyden fazla sever.
 •  Müminlere olan sevgisi Allah'ın rızasına dayalı bir sevgidir.
 •  En çok sevdiği kişiler, Allah'ın rızasını kazanmaya en çok çaba harcayan, en takva olduğunu umduğu kişilerdir.
 •  Dünya hayatının süslerine karşı tutkulu bir sevgi hissetmez.
 •  İşlediği hayırların karşılığında Allah'ın sevgisi dışında hiçbir karşılık beklemez.
 •  Allah'a ve elçisine karşı başkaldıranlara karşı asla bir sevgi duymaz.
 •  Bir şeye karşı duyduğu sevgi ve ihtiyaç, o konuda fedakarlık göstermesini engellemez.

NASIL VE NELER HAKKINDA KONUŞUR?


 •  Allah'ı en güzel isimleriyle tesbih eder.
 •  Sözün en güzelini söyler.
 •  Gelecekte olacak bir olay için her zaman için "Allah dilerse" anlamındaki "İnşaAllah" kelimesini kullanır.
 •  Allah'ın sanatını yansıtan her güzelliği gördüğünde "MaşaAllah" diyerek Allah'ın şanını yüceltir.
 •  Allah'ın en hoşnut olacağını umduğu sözü söyler.
 •  Konuşmalarında ayetleri hatırlatarak konuşur.
 •  Hikmetli konuşur.
 •  Kısa, özlü ve anlaşılır konuşur.
 •  Boş ve yararsız konuşmalar yapmaz.
 •  İhtiyaca yönelik konuşur.
 •  Yalan söz söylemez.
 •  Anne ve babasına karşı "öf" bile demeyecek kadar saygılı konuşur.
 •  Yumuşak söz söyler.
 •  Konuşmalarıyla karşı tarafa güvenilir olduğunu hissettirir.
 •  Olabildiğince samimi, sade, içinden geldiği gibi konuşur.
 •  Gizli konuşmalardan kaçınır.
 •  Söylediği sözün ne anlama gelebileceğini bilerek ve iyi düşünerek konuşur.
 •  Öğüt vererek konuşur.
 •  Bir eve girdiğinde önce Kuran'da belirtildiği gibi "selam" sözünü söyler.
 •  Cahillerle karşılaştığında onlarla cahilce söze dalmaz, "selam" diyerek geçer.
 •  İftira içeren bir söz söylemez.
 •  Ve bu tarz konuşmalara katılmayarak, onurlu olarak geçer.
 •  İyi ve güzel tavırları teşvik edecek ve kötü davranışlardan kaçındıracak şekilde konuşur.
 •  Sesinde orta bir yol tutar, bağırarak konuşmaz.
 •  Ağzından çıkan her sözden sorumlu olduğunu bilir.
 •  Boş ve gereksiz amaçlar için yemin edip durmaz.
 •  Konuşmalarında kimseyi ayıplayıp, kötülemez.
 •  Dedikodu yapmaz.
 •  Vicdanı harekete geçirecek etkili sözler söyler.

NASIL VE NELERE DUA EDER?

 •  Herşeyde Allah'a dönüp yönelerek,
 •  Yalnızca Allah'a dua ederek ve yalnızca O'ndan yardım dileyerek,
 •  Allah'ın her duaya icabet eden olduğunu bilerek,
 •  Allah'ın şahdamarından daha yakın olduğunu ve her düşündüğünü anında duyduğunu bilerek,
 •  Allah'ı en güzel isimleriyle tesbih ederek ve bu isimlerinin anlamlarını derin derin düşünerek,
 •  Dua ederken Allah'tan istekte bulunma konusunda sınır koymayarak,
 •  Duanın bir şekli olmadığını, Allah'ın rızasını kazanmak için yapılan her hareketin bir dua olduğunu bilerek,
 •  Dua etmek için özel bir mekan ve yere gerek olmadığını, her zaman, her yerde dua edilebileceğini bilerek,
 •  Allah'a karşı olabilecek en saygılı şekilde dua eder.
 •  Sadece sıkıntı ve ihtiyaç içindeyken değil, bolluk ve nimet içerisindeyken de dua eder.
 •  Dualarının arkasından verilen nimetlere nankörlük etmez.
 •  Duası samimi ve içtendir.
 •  Allah'a yalvara yalvara, için için dua eder.
 •  Gösteriş için dua etmez.
 •  Korku ve umut taşıyarak dua eder.
 •  Kendisi için olduğu kadar hatta daha da fazlasıyla peygamberler ve diğer müminler için de dua eder.
 •  Müminlerin sağlığı, güvenliği, rahatı, zenginliği ve gücü için dua eder.
 •  Allah'a yakınlaşmak, başarılı olmak, din ahlakını en iyi şekilde yaşayabilmek ve güzel ahlakta sabır gösterebilmek için dua eder.
 •  Dünyada ve ahirette Allah'ın en güzelini vermesi, nimetlerini artırması için dua eder.
 •  Hiç kimsenin müminlere zarar verememesi için dua eder.
 •  Kuran'da yer verilen peygamber dualarını kendisine örnek alır.
 •  Dualarının sonunda "gerçekten hamd alemlerin Rabbi olan Allah'ındır" (Yunus Suresi, 10) diyerek Allah'ı tesbih eder.
2009-01-09 21:21:27

Harun Yahya Etkiler | Basında Harun Yahya | Sunumlar | Ses kasetleri | İnteraktif CD'ler | Konferans setleri | Radyo programı / Piyesler | Broşürler| Site Hakkında | HarunYahya.net | Ana sayfanız yapın | Sık kullanılanlara ekle | RSS Servisi
Bu sitede yayınlanan tüm materyaller, siteyi referans göstermek koşuluyla telif hakkı ödemeksizin kopyalanabilir ve çoğaltılabilir
© Sitemizde ve diğer tüm Harun Yahya eserlerinde yer alan Sayın Adnan Oktar’a ait şahsi fotoğrafların bütün yayın hakları Global Yayıncılık Ltd.Şti’ne aittir. Kısmen de olsa izinsiz kullanılamaz ve yayınlanamaz.
© 1994 Harun Yahya. www.harunyahya.org
page_top