Evrimi Ezen Fosiller

Uçan Balık

Yaş: 100 milyon yıl

Dönem: Orta Kretase – Senomanien

Bulunduğu Yer: Haqel, Lübnan

Balıkların fosil kayıtları da bu canlıların ilk anda ortaya çıktıkları formlarıyla günümüzde sergiledikleri formları arasında hiçbir farklılık bulunmadığını göstermektedir.

Tüm farklı balık kategorileri, fosil kayıtlarında bir anda ve hiçbir ataları olmadan ortaya çıkmışlardır. Milyonlarca omurgasız fosili vardır, milyonlarca balık fosili vardır, ama hiç kimse tek bir tane bile ara form fosili bulamamıştır.

Kemikli ve kıkırdaklı balıklar, fosil tabakalarında aniden ortaya çıkmışlardır.

Kendilerine evrimsel bir ata oluşturabilecek canlıların izlerinden eser yoktur.

Bilimsel bulgular, balık grupları arasında hiçbir evrimsel ilişki kurulamadığını, üstelik tüm balık gruplarının anatomik yapılarının yaratıldıkları ilk andan itibaren yüz milyonlarca yıl boyunca değişmediğini ortaya koymaktadır.

 

Yaratılışın Açık Delili Balık Fosilleri

Köpek balığı

Yaş: 75 milyon yıl

Dönem: Kretase – Senonien

Bulunduğu Yer: Byblos, Haqel, Lübnan

Köpek balığı türleri, Lübnan dağlarında sıkça rastlanılan fosillerdendir. Köpek balıkları kıkırdaklı balık sınıfına dahildirler. Kıkırdaklı balıkların iskeletleri kalsiyum içermez, kıkırdak dokudan meydana gelmiştir. Sadece dişlerinde ve bazen omurlarında kalsiyum birikintileri vardır. Bu nedenle, köpek balığı dişi fosiline, iskelet fosilinden daha sık rastlanır. Köpek balıklarının bulunan en eski fosilleri yaklaşık 400 milyon yıllıktır. Bu fosiller, diğer tüm canlıların olduğu gibi, köpek balıklarının da yüz milyonlarca yıldır hiçbir değişime uğramadıklarını göstermektedir. Köpek balıkları, evrimcilerin iddia ettiği gibi diğer türlerden aşama aşama gelişmemiş, kompleks yapılarıyla bir anda ortaya çıkmış, yani yaratılmışlardır. (www.yaratilismuzesi.com)

 

Kemikli Turna Balığı

Yaş: 110 milyon yıl

Dönem: Kretase

Bulunduğu Yer: Santana Oluşumu, Brezilya

Kemikli turna balıkları “yaşayan fosil” olarak kabul edilen canlılardan biridir. Bilinen en eski örnekleri yaklaşık 180 milyon yaşında olan kemikli turna balıkları milyonlarca yıldır aynı kalmışlardır. Resimde görülen fosil ise 108 – 92 milyon yıllıktır ve kemikli turna balıklarının evrim geçirmediğini göstermektedir. (www.yaratilismuzesi.com )