Fosiller Mercek Altında

1. Amber fosiller; ağaçlardan akan reçinenin böceğin hava ile temasını kesmesi ve amberin içinde aniden ölmesiyle meydana gelir. Amber içindeki fosil milyonlarca yıl hiç bozulmadan günümüze kadar gelebilir.

2. Milyonlarca fosil, canlılığın aniden, kompleks yapısıyla, eksiksiz olarak ortaya çıktığını ve milyonlarca yıl boyunca hiçbir değişikliğe uğramadığını göstermektedir. Bu da canlılığın yoktan var edildiğinin yani Allah’ın yarattığının önemli bir delilidir.

3. Jeolojik dönemlere ait örneklerinin fosil katmanlarında bulunduğu, yaşayan örneklerinin de günümüzde ele geçtiği canlılara “yaşayan fosiller” adı verilir. Bu canlıların, milyonlarca yıllık örneklerinden hiçbir farkı yoktur. 22 Aralık 1938’de Hint Okyanusu’nda 70 milyon yıl önce soyu tükendiği sanılan ‘sudan çıkmaya hazırlanan bir sürüngen adayı’ olarak tanıtılan Coelacanth yakalanmış ve bu canlının gerçekte okyanusun derin sularında yaşayan bir dip balığı olduğu anlaşılmıştır.

4. Dünyanın farklı bölgelerinden elde edilmiş milyarlarca fosil örneği vardır. Bu fosillere bakılarak, 250 bin farklı canlı türü tanımlanmıştır ve bunlar, şu anda yaşamakta olan yaklaşık 1.5 milyon türe olağanüstü derecede benzerdir.

5. Fosiller, canlıların aşamalarla birbirlerinden türemediklerini, hiçbir şekilde evrimleşmediklerini gösterir. Fosil kayıtlarında bugüne kadar iddia edilen sözde ara geçiş formlarına rastlanmamıştır ve fosil kayıtları da bu konuda yeterlidir.

6. Bugüne kadar bulunan, bilinen en eski ve en eksiksiz insan fosillerinden biri 1.6 milyon yıllık Turkana Çocuğu fosilidir. (Narikotome Homo erectus, KNM-WT 15000) Yapılan araştırmalar fosilin 12 yaşında bir çocuğa ait olduğunu ve büyüyebilmiş olsaydı 1.83 m. boyuna ulaşabileceğini göstermiştir. Bilinen en eski kuş fosili 150 milyon yaşındaki Archaeopteryx’tir.

7. Fosil, kaya yatağından çıkarıldıktan sonra da çeşitli işlemlerden geçer. Fosilin tüm detaylarının tam olarak meydana çıkması için fosilin temizlenmesi gerekir. Fosilin asitle temizlenmesi ile tüm detayları açığa çıkarılabilir. Fosilin çok hassas olduğu ve kendisini çevreleyen kayalarla aynı yapıya sahip olduğu durumlarda, X ışınları ve bilgisayarlı tarama cihazları kullanılarak tespit yapılır. Böylece, fosil yerinden çıkarılmadan önce nasıl bir yapıya sahip olduğu görülebilir.

8. Bugüne kadar elde edilen fosil kayıtlarının evrim teorisi ile çelişen iki önemli özelliği vardır: 1. Durağanlık: Türler, dünya üzerinde var oldukları süre boyunca hiçbir değişim göstermezler. Fosil kayıtlarında ilk ortaya çıktıkları andaki yapıları ne ise, kayıtlardan yok oldukları andaki yapıları da aynıdır. 2. Aniden ortaya çıkış: Bir tür, atalarından kademeli farklılaşmalara uğrayarak aşama aşama ortaya çıkmaz; bir anda ve “tamamen şekillenmiş” olarak belirir.

iddialaracevap.blogspot.com ahirzamanfelaketleri.blogspot.com ingilizderindevleti.net