Evrimi Yıkan Fosilller

Bir Evrimci İtiraf

Evrimci düşüncenin dünya çapındaki en önde gelen savunucularından İngiliz Richard Dawkins, savunduğu tezleri temelinden geçersiz kılan deniz yumuşakçaları ve deniz omurgasızları ile ilgili şu itirafta bulunmaktadır:

“… Kambriyen katmanları, başlıca omurgasız gruplarını bulduğumuz en eski katmanlardır. Bunlar, ilk olarak ortaya çıktıkları halleriyle, oldukça evrimleşmiş bir şekildeler. Sanki hiçbir evrim tarihine sahip olmadan, o halde, orada meydana gelmiş gibiler. Tabii ki, bu ani ortaya çıkış, yaratılışçıları oldukça memnun etmektedir.” (Richard Dawkins, The Blind Watchmaker, London: W. W. Norton 1986, s. 229)

Deniz Yıldızı

Yaş: 390 milyon

Dönem: Paleozoik zaman, Devoniyen dönemi

390 milyon yıl önce yaşamış olan deniz yıldızlarının, bugünkü denizlerde yaşayan deniz yıldızlarından hiçbir farkı yoktur. Aradan geçen yüz milyonlarca yıla rağmen değişime uğramayan deniz yıldızları, tarihin hiçbir döneminde evrim yaşanmadığını göstermektedir.

 

Deniz Lalesi


Yaş: 345 milyon

Dönem: Karbonifer

345 milyon yıllık bu deniz lalesi fosili, evrim teorisinin geçersiz olduğunu ispatlayan bir yaşayan fosil örneğidir. 345 milyon yıldır değişmemiş olan deniz laleleri, evrimi yalanlamakta, Allah’ın yaratışının apaçık bir gerçek olduğunu gözler önüne sermektedir.

 


Deniz Kestanesi


Yaş: 295 milyon

Dönem: Karbonifer

Deniz kestaneleri dünyanın dört bir yanındaki denizlerde rastlanan, Ekinoid sınıfına dahil dikenli deniz canlılarındandır. Yaklaşık 300 milyon yıllık deniz kestanesi fosilleri, bu canlıların kompleks yapılarıyla yüz milyonlarca yıldır var olduklarını göstermektedir. Bu zaman zarfında yapılarında bir değişiklik olmamış, herhangi bir ara aşamadan geçmemişlerdir. Darwinistler, bu fosiller karşısında çaresizdirler. Çünkü bu fosiller, Darwinistlerin iddia ettiği evrim sürecinin hiçbir zaman yaşanmadığının ispatıdırlar.


Nautilus


Yaş: 114 milyon yıllık

Dönem: Kretase

Yaklaşık 300 milyon yıldır yaşadıkları bilinen nautiluslar, aradan geçen yüz milyonlarca yıl boyunca yapılarını aynen muhafaza etmişlerdir. Resimde görülen nautilus fosili ise 114 milyon yıllıktır. Yüz milyonlarca yıldır değişmeden kalan nautiluslar, evrimin asla yaşanmadığının canlı birer delilidirler