Sorularla Evrim Hikayesi: İlmi Mercek 34

1- Evrim teorisinin “karadan suya dönüş” olarak gösterdiği deniz memelilerinin kara memelilerinden evrimleşmelerini imkansız kılan gerekli adaptasyonlar aşağıdakilerden hangisidir?

a. Deniz memelileri su ortamında yaşamalarına rağmen su ihtiyaçlarını balıklar gibi tuzlu sudan faydalanarak gideremezler. Yaşamak için tatlı suya ihtiyaçları vardır.
b. Solunum için akciğerlerini kullanan memeli bir canlının deniz ortamında geçirmesi gereken adaptasyonlar dikkate alındığında, böyle bir geçişin “imkansız” olduğu görülür.
c. Deniz memelilerinin tuza dayanıklı ve su basıncına uygun, başın iki yanında yer alan gözlerine karşılık kara canlılarının gözlerinde fiziksel darbe ve toza karşı kapaklar vardır.
d. Hepsi

2- Bugün yaşayan örneklerinden farksız olan en eski deniz kaplumbağası kalıntısı kaç milyon yıllıktır?

a. Brezilya’da bulunan bu fosil 110 milyon yıllıktır.
b. Şili’den çıkarılan fosil 9 milyon yıllıktır.
c. Kenya’da bulunan fosil 4,5 milyon yıllıktır.
d. Avustralya’dan çıkarılan bu fosil 14 bin yıllıktır.

3- 16. yüzyılda pek çok insan, kurt gibi gözle görülür canlıların cansız maddeden türeyebileceğine inanıyordu. Bu görüşün çürütülmesi nasıl ve kim tarafından olmuştur?

a. İtalyan bilim adamı Francisco Redi (1626 –1697) izolasyon yöntemini kullanarak, etlerin üzerindeki kurtların kendiliğinden oluşmadığını, sineklerin getirip bıraktıkları larvalardan çıktığını belirledi. Redi, canlılığın cansız maddelerden değil, ancak bir başka canlıdan gelebileceğini savundu.
b. Lazzaro Spallanzani (1729-1799) içinde kurtların oluştuğu iddia edilen eti uzun süre kaynatarak izole etti. Böylece üzerindeki tüm organik formları öldürmüş oldu ve et kurtlanmadı.
b. Ünlü Fransız biyolog Louis Pasteur, 1860 yılında yaptığı deneylerle bu iddiayı çürüttü.
d. Hepsi

4- Evrim teorisinin mekanizmalarından biri olarak gösterilen doğal seleksiyon canlılardaki kompleksliği neden açıklayamaz?

a. Doğal seleksiyon doğada gözlemlenebilen bir süreç değildir.
b. Çünkü bu mekanizma, hiçbir zaman bir türün genetik bilgisini zenginleştirip geliştirmez.
c. Bu mekanizma sadece kara canlılarında etkili olabilir.
d. Hiçbiri

5- Kenya’nın Kanapoi bölgesinde 1965 yılında bulunan 4,5 milyon yıllık dirsek kemiği fosili evrimciler tarafından nasıl çarpıtılmıştır?

a. Sudan karaya geçişe kanıt olarak gösterilmiştir.
b. Fosilin yaşını sözde evrimsel soy ağacına uymadığı için farklı hesaplamışlardır.
c. Araştırmacılar günümüz insanının kemiğine olan benzerliğini kabul etmelerine rağmen, yine de bu fosilin bir Australopithecus’a ait olduğunu savunmaya devam etmişlerdir.
d. Hiçbiri

6- Kuşlar ve sözde ataları olarak gösterilen sürüngenlerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

a. Kuşlar, sözde ataları olan sürüngenlerden çok farklı bir anatomiye sahiptirler.
b Kuş akciğerleri, kara canlılarının akci-ğerlerine tamamen ters biçimde işler.
c Bir sürüngenin ön ayaklarının, genlerinde meydana gelen rastgele bir bozulma sonucunda nasıl kusursuz bir kanada dönüşeceği asla açıklanamamaktadır.
d. Sürüngenlerin tüyleri uçuş için uygun yapıda değildir.

Cevaplar:

1) d – 2) a – 3) d – 4) b – 5) c – 6) d

iddialaracevap.com adnanoktarhaber.com adnanoktarhukuk.com adnanoktargercekleri.com