Köpüklü Ağustos Böceği, Kınkanatlı Böcek, Kırkayak Fosilleri

Yaşayan fosiller, canlıların aşamalarla birbirlerinden türemediklerini, hiçbir şekilde evrimleşmediklerini gözler önüne sermektedir. Fosil kayıtları, ara geçiş formlarının hiçbir örneğini vermemektedir. Canlılar, milyonlarca yıl boyunca değişmeden kalmışlar, şu anki anatomik yapıları nasılsa, o dönemde de aynı anatomik yapılarıyla var olmuşlardır. Fosil kayıtları, bunu gösteren hayvan ve bitki örnekleriyle neredeyse tamamlanmış durumdadır ve evrimi kesin ve bilimsel olarak yalanlamaktadır. Yaşayan fosillere bir örnek de, günümüzde hala değişmeden varlıklarını sürdüren böceklerdir.

Evrimciler de bu gerçeği itiraf etmekte, evrim teorisiyle böceklerin kökenini açıklayamadıklarını söylemektedirler. Evrimci bilim adamı Paul Pierre Grasse, “Böceklerin kökeni konusunda tam bir karanlık içindeyiz” derken bu gerçeğe dikkat çekmektedir. Fosil kayıtları sineklerin ve tüm böceklerin kökeninin tüm evreni ilmiyle saran, her şeyi örneksiz olarak var eden Allah’ın yaratışı olduğunu gözler önüne sermiştir. (Pierre-P Grassé, Evolution of Living Organisms, New York: Academic Press, 1977, s. 30)

Köpüklü Ağustos Böceği

Yaş: 125 milyon yıl

Dönem: Mezozoik zaman, Kretase dönemi

Bölge: Yixian Oluşumu, Liaoning, Çin

Cercopidae familyasına dahil bir böcek olan köpüklü ağustos böcekleri, bitkilerin dalları arasına, köpüğümsü bir maddenin içinde larvalarını bırakırlar.

Günümüzdeki köpüklü ağustos böcekleriyle milyonlarca yıl önce yaşayanları arasında hiçbir fark yoktur. Aradan geçen milyonlarca yıla rağmen değişime uğramayan bu böcekler, evrimin asla yaşanmadığının delilidirler.

Bir Tür Kınkanatlı Böcek

Yaş: 1.8 milyon – 11 bin yıl

Dönem: Senozoik zaman, Pleistosen dönemi

Bölge: Kaliforniya, ABD

Günümüzde yaşayan örneklerinden hiçbir farkı olmayan bu böcek de, yeryüzündeki tüm canlıların varlığı hiç değişmeden duran Allah tarafından yaratıldığının delillerindendir.

 

 

 

 

Kırkayak

Yaş: 300 milyon yıl

Dönem: Paleozoik zaman, Karbonifer dönemi

Bölge: Mazon Creek, Braidwood, Illinois, ABD

300 milyon yıl önce yaşayan kırkayakların, bugünkü kırkayaklardan en ufak bir farkı yoktur. Diğer tüm canlılar gibi, kırkayaklar da evrim geçirmemiş, yaratılmışlardır.