Fosiller Evrimi Yalanlıyor: İlmi Mercek Sayı 38

Kara canlılarından tamamen farklı bir yapıya sahip olan kuşların hiçbir vücut mekanizması evrim ile açıklanamaz. Çünkü,

  • Kuşu kuş yapan en önemli özellik olan kanatlar, evrim için çok büyük bir çıkmazdır. Kanatların bu kusursuz yapısının bir sürüngenin ön ayaklarının, genlerinde meydana gelen bir bozulma (mutasyon) sonucunda kusursuz bir kanada dönüşmeyeceği açıktır.
  • Kemiklerinin içi boştur, bu nedenle kuşların iskeletleri kara canlılarına göre çok daha hafiftir.
  • Akciğerleri çok daha farklı bir yapı ve işleve sahiptir.
  • Değişik bir kas ve iskelet yapıları vardır ve çok daha özelleşmiş bir kalp-dolaşım sistemleri bulunur.
  • Bu mekanizmalar, yavaş yavaş, “birikerek” oluşamazlar. Bu nedenle sürüngenlerin kuşlara dönüştüğü teorisi tamamen bir aldatmacadır.

Tüm bu bilim dışı hikayeyi doğru saysak bile, bu hikayenin doğrulanması için var olması gereken çok sayıda “tek kanatlı”, “yarım kanatlı” canlı fosiline rastlanmamaktadır. Buna karşılık kuşları Yüce Allah’ın bir anda yarattığını kanıtlayan sayısız fosil vardır.

Bir Evrimci İtiraf

Türk evrimcilerden Engin Korur, kanatların evrimleşmesinin imkansızlığını şöyle itiraf eder:

Gözlerin ve kanatların ortak özelliği ancak bütünüyle gelişmiş bulundukları takdirde vazifelerini yerine getirebilmeleridir. Başka bir deyişle, eksik gözle görülmez, yarım kanatla uçulmaz. Bu organların nasıl oluştuğu doğanın henüz iyi aydınlanmamış sırlarından birisi olarak kalmıştır.” (Engin Korur, “Gözlerin ve Kanatların Sırrı”, Bilim ve Teknik, Sayı 203, Ekim 1984, s. 25)

Liaoningoris

Yaş: 140 Milyon Yıllık

Dönem: Jura

Bulunduğu Yer: Liaoning, Çin

İlk olarak Çin’de Kasım 1996’da bulunan, 130 milyon yaşındaki Liaoningoris isimli bu kuşun varlığı paleontologlar Lianhin Hou, Martin ve Alan Feduccia tarafından Science dergisinde yayınlanan bir makaleyle duyuruldu. Liaoningoris, günümüz kuşlarında bulunan uçuş kaslarının tutunduğu göğüs kemiğine sahipti. Diğer yönleriyle de bu canlı günümüz kuşlarından farksızdı. Tek farkı, ağzında dişlerinin olmasıydı. Bu durum, dişli kuşların, hiç de evrimcilerin iddia ettikleri gibi ilkel bir yapıya sahip olmadıklarını gösteriyordu. Nitekim Alan Feduccia, Discover dergisinde yayınlanan yorumunda, Liaoningoris’in, kuşların kökeninin dinozorlar olduğu iddiasını geçersiz kıldığını belirtmişti.

Messel Kuşu

Yaş: 48 Milyon Yıllık

Dönem: Eosen

Bulunduğu Yer: Messel, Almanya

Resimde görülen Messelornis Cristata en çok bulunan kuş örneklerinden biridir. Toplam iskelet uzunluğu 25 – 30 cm’dir.

Karabatak Kafatası

Yaş: 18 Milyon Yıllık

Dönem: Miosen

Karabatak, Phalacrocoracidae familyasına dahil olan bir tür deniz kuşudur. 38 farklı türü olduğu bilinmektedir. Fosil bulguları, bugün yaşayan karabatakların sahip olduğu tüm özelliklere, milyonlarca yıl önce yaşamış olanların da sahip olduklarını göstermektedir. Diğer tüm canlılar gibi karabatakların da evrim geçirmediğini ispatlayan bu durum, Darwinistleri bir kez daha yenilgiye uğratmıştır.