Apandis Hakkındaki Bilimsel Gerçekler Evrimi Yalanlıyor

  • Apandisin savunma sistemine destek olması: Bilim adamları “körelmiş organ” olduğu iddia edilen apandisin gerçekte tam bir yaratılış mucizesi olduğunu kanıtlamışlardır. Çünkü apandis, vücuda giren mikroplara karşı mücadele eden lenf sisteminin bir parçasıdır. Bu gerçek, 1997 tarihli bir tıp kaynağında şöyle belirtilir:“Vücuttaki timus, karaciğer, dalak, apandis, kemik iliği gibi başka organlar lenfotik sistemin parçalarıdır. Bunlar da vücudun enfeksiyonla mücadelesine yardım ederler.” (The Merck Manual of Medical Information, Home edition, The Merck Publishing Group, New Jersey, Rahway, 1997)

    Bu gerçeğin açıklandığı başka bir makalede de apandisin mikroskobik düzeyde incelenmesi sonucunda önemli oranda lenf dokusu içerdiği belirtilmiştir.( www.geocities.com/CapeCanaveral/Lab/6562/ evolution/designgonebad.html )Bunlar, vücuda yemek yoluyla giren yabancı maddeleri yani antijenleri tanıma yeteneğine sahiptirler. Benzer lenf dokusu birikimlerine -ki bunlara GALT, yani sindirim sistemiyle ilişkili lenf dokuları denir- bağırsak sisteminin diğer alanlarında da rastlanması, apandisin bir zamanlar iddia edildiği gibi zamanla küçülmüş ve faydasını kaybetmiş bir organ olmadığını göstermektedir.

  • Apandisin iyi bakterilerin depolandığı güvenli bir yuva olması:Yapılan birçok deney ve araştırma apandisin yeni bir özelliğini daha ortaya çıkarmıştır. Bu özellik, sindirime yardımcı olan apandisin iyi bakterilerin güvenle barındığı ve kendilerine ihtiyaç duyulmadıkça oradan çıkmadıkları bir yer olmasıdır.( http://www.sciencedaily.com/releases/2007/10/071008102334.htm)Bağırsaklar yediğimiz besinlerin sindirimine yardımcı olan birçok bakteri ile doludur. Buna karşılık bağırsak da bu bakterilere karşı beslenme ve güvenlik sağlar. Herhangi bir hastalık nedeniyle bağırsaktaki yararlı bakterilerin vücuttan atılmaları durumunda apandiste yerleşik olan iyi bakteriler buradan çıkıp, zararlı bakterilerin çoğalmasını engellemek için hemen bağırsağa yerleşirler. Vücudun savunması açısından son derece önemli olan bu sistemin olmaması durumunda insanların ölümle sonuçlanacak tehlikelere çok açık hale geleceği bir gerçektir. Apandisin sahip olduğu bu önemli göreve rağmen onun körelmiş bir organ olduğunu iddia etmek ise elbette çok büyük bir hatadır. Son yıllarda ortaya konan bilimsel gerçekler karşısında evrimcilerin içine düştükleri bu durumu Yüce Allah bir Kuran ayetinde çok hikmetli bir biçimde haber verir:

    “Hayır, Biz hakkı batılın üstüne fırlatırız, o da onun beynini darmadağın eder. Bir de bakarsın ki, o, yok olup gitmiştir. (Allah’a karşı) Nitelendirdiklerinizden dolayı eyvahlar size. “ (Enbiya Suresi,18)

Apandisin Körelmiş Organ Olduğu İddiası Neden Mantıksızdır?

Evrimciler apandisin körelmiş organ olduğu iddiasında bulunarak bilimsel anlamda yaptıkları hatayı mantıksal açıdan da sürdürmüşlerdir. Bilindiği gibi evrimciler tarafından ortaya atılan iddia, canlılardaki körelmiş organların geçmişteki atalarından miras kaldığı yolundadır. Oysa “körelmiş organ” olduğu söylenen bazı organlar, insanın atası olduğu iddia edilen canlılarda yoktur. İşte apandis de bu tip organlardan biridir. Çünkü evrimciler tarafından insanın atası olduğu söylenen bazı maymunlarda apandis bulunmaz. Körelmiş organlar tezine karşı çıkan biyolog H. Enoch bu mantık hatasını şöyle dile getirmektedir:

“İnsanların apandisi vardır. Ancak daha eski ataları olan alt maymunlarda apandis bulunmaz. Sürpriz bir biçimde apandis, daha alt yapılı memelilerde, örneğin opossumlarda tekrar belirir. Öyleyse evrim teorisi bunu nasıl açıklayabilir?” (H. Enoch, Creation and Evolution, New York: 1966, s. 18-19 )

Görüldüğü gibi evrimciler tarafından ortaya atılan körelmiş organlar senaryosu kendi içinde hem mantık hataları içermektedir, hem de bilimsel olarak yanlıştır. İnsanlarda, sözde atalarından miras kalmış olan hiçbir körelmiş organ yoktur. Çünkü insanlar diğer canlılardan rastlantılarla türememiş, bugünkü formlarıyla eksiksiz ve mükemmel bir biçimde yaratılmışlardır.

Körelmiş Organ Açmazını Evrimci Bilim Adamları da İtiraf Ediyor

Bugün pek çok evrimci “körelmiş organlar” hikayesinin cehaletten kaynaklanan bir iddia olduğunu kabul etmiş durumdadır. Evrimci biyolog S. R. Scadding Evolutionary Theory (Evrimsel Teori) dergisinde yazdığı “Körelmiş Organlar Evrime Delil Oluşturur mu?” başlıklı makalesinde bu gerçeği şöyle itiraf eder:

“(Biyoloji hakkındaki) bilgimiz arttıkça, körelmiş organlar listesi de giderek küçüldü… Bir organın işlevsiz olduğunu tespit etmek mümkün olmadığına ve zaten körelmiş organlar iddiası bilimsel bir özellik taşımadığına göre, “körelmiş organlar”ın evrim teorisi lehinde herhangi bir kanıt oluşturamayacağı sonucuna varıyorum.” (S. R. Scadding, “Do ‘Vestigial Organs’ Provide Evidence for Evolution?”, Evolutionary Theory, Cilt 5. Mayıs 1981, s. 173)

Evrime delil olarak gösterilen apandis, neden evrimcilerin iddia ettiği gibi körelmiş bir organ olamaz?

Son yıllarda yapılan bilimsel araştırmalar apandisin hangi hayati özelliklerini ortaya çıkarmıştır?

Alman anatomist R. Wiedersheim tarafından 1895 yılında ortaya atılan “körelmiş insan organları” listesi, apandis, kuyruk sokumu kemiği gibi yaklaşık 100 organı içeriyordu. Ancak bilim ilerledikçe, Wiedersheim’ın listesindeki organların hepsinin Yüce Allah’ın üstün aklının eseri olduğu ve vücutta çok önemli işlevlere sahip oldukları ortaya çıkmıştır.

Sonuç

Tüm zamanların en ünlü “körelmiş organı” olarak öne sürülen apandisin körelmiş sanılmasının nedeni, Darwin ve taraftarlarının dönemin ilkel bilim düzeyine dayanan safsatalarıdır. Dönemin ilkel mikroskopları altında apandisin lenf dokusu ve savunma sistemi için hayati değer taşıyan iyi bakterileri içinde barındırdığı ve gerektiğinde kullandığı bilinmiyordu. Evrimciler yapısını anlayamadıkları bu organı kendi teorileri gereğince “fonksiyonsuz” saymış ve körelmiş organlar listesine dahil etmişlerdir. Oysa apandis sahip olduğu üstün yaratılış ve gerektiği zaman faaliyete geçen savunma sistemi ile Yüce Allah’ın kusursuz yaratışına ve üstün aklına önemli bir delil oluşturur. Yüce Allah gözle görülemeyecek derecede küçük bir varlığı da, evrimcilerin körelmiş olarak adlandırdıkları, ancak, aslında bir yaratılış harikası olan apandisi de en mükemmel özellikleriyle yoktan var etmiştir.

“Biz, gökleri, yeri ve her ikisinin arasındakilerini hakkın dışında (herhangi bir amaçla) yaratmadık. Hiç şüphesiz o saat de yaklaşarak- gelmektedir; öyleyse (onlara karşı) güzel davranışlarla davran.” (Hicr Suresi, 85)