Fosil Kayıtları Evrimi Geçersiz Kılıyor

Yunnan bölgesinde bulunan Chengjiang Oluşumu, Kambriyen (543 – 490 milyon yıl) dönemindeki canlı çeşitliliğini göstermesi bakımından son derece önemlidir. Yosunlar, anemonlar, süngerler, trilobitler, trilobit benzeri diğer eklembacaklılar, anelidler, solucan çeşitleri gibi çok fazla türün fosil örneğine rastlanan bu oluşum, evrim teorisine büyük darbe indiren fosil yataklarından biridir. Elde edilen fosiller, Kambriyen döneminde ortaya çıkmış olan canlıların çeşitli kompleks özelliklere sahip olduklarını, günümüz canlılarına çok benzeyen, hatta bazen daha ayrıcalıklı ve özel parçalara sahip olduklarını göstermektedir. Bu da, günümüzdeki canlıların sözde ilkel canlılardan türeyerek geliştiklerini öne süren evrimcilerin tüm iddialarını çürütmektedir.

Bir Evrimci İtiraf

Mark Czarnecki (Evrimci paleontolog):

“Teoriyi (evrimi) ispatlamanın önündeki büyük bir engel, her zaman için fosil kayıtları olmuştur… Bu kayıtlar hiçbir zaman için Darwin’in varsaydığı ara formların izlerini ortaya koymamıştır. Türler aniden oluşurlar ve yine aniden yok olurlar. Ve bu beklenmedik durum, türlerin Tanrı tarafından yaratıldığını savunan argümana destek sağlamıştır.” (Mark Czarnecki, “The Revival of the Creationist Crusade”, MacLean’s, 19 Ocak 1981, s. 56)

Mayıs Sineği

Yaş: 125 milyon yıl
Dönem: Mezozoik zaman, Kretase dönemi
Yer: Yixian Oluşumu, Liaoning, Çin

125 milyon yıllık mayıs sineği bir yaşayan fosil örneğidir. Günümüzde yaşayan mayıs sineklerinin aynısı olan 125 milyon yaşındaki bu fosil, evrimcilerin iddialarını geçersiz kılmaktadır.

 

Kaplumbağa

Yaş: 146 – 65 milyon yıl
Dönem: Mezozoik zaman, Kretase dönemi
Yer: Yixian Oluşumu, Liaoning, Çin

Bilimsel bulguların ortaya koyduğu gerçek, canlıların evrim geçirmediğidir. Ancak Darwinistler, ısrarla bu gerçeği görmezden gelirler. Günümüzdeki kaplumbağalarla tıpatıp aynı olan 146 – 65 milyon yıllık kaplumbağa fosili de, evrimcilerin görmek istemedikleri gerçeği bir kez daha vurgulamaktadır: Canlılar milyonlarca yıldır değişime uğramamış, yani evrimleşmemişlerdir.