Armadillolar İlk Var Oldukları Günden Beri Aynılar

Evrim teorisyenleri türler arası geçişe dair bilimsel bir kanıtları bulunmamasına rağmen bazı türleri “ata” bazılarını da “torun” ilan ederler. Yalnızca evrimcilerin hayal gücü ile şekillenen ve bilimsel herhangi bir veriye dayanmayan böyle senaryolar daha dikkat çekici olanı bulununcaya kadar gündemde tutulur. Buradaki aracılar ise genellikle günümüzde haber ajanslarıdır. Toplumun gözünde belli bir yere sahip bir haber ajansı bu gibi haberler ile evrimci senaryoların, diğer haberler arasında yayılmasında -bilerek ya da bilmeyerek- alet olur. Bu taktik ile gerçekliği olmayan haberler bile kendince bir geçerlilik kazanmaya başlar. Oysa bir haber ajansına ulaşan herhangi bir bilgi editörler tarafından titizlikle denetlenmeli ve kaynağı kim olursa olsun önce doğruluğu araştırılmalı, bilimselliği mutlaka deliller doğrultusunda sorgulanmalıdır.

Bu konuya çok net bir örnek ülkemizde yaşandı:

Geçtiğimiz günlerde resmi bir kurum olan Anadolu Ajansı tarafından verilen bir haber medyada geniş yer buldu. Haberi dikkat çekici kılan başlığındaki evrim çağrıştıran ifadeydi: ‘Armadilloların atası bulundu’ …  (http://aa.com.tr/tr/bilim-teknoloji/armadillolarin-atasi-bulundu/525839) şeklindeki bu başlık gerçeklerle ilgisi olmayan, hiç düşünülmeden, bilimsel delillerden faydalanılmadan yazılmış gibi bir izlenim oluşturan bir haberi bize duyuruyordu.

Bu haber aslında Current Biology dergisinin 22 Şubat tarihli sayısında yer alan bir araştırmanın sonucuna dayanıyordu. Söz konusu makalede Darwinizmin ata-torun iddiaları üzerine spekülasyonlar yapılıyordu.

Bu makalenin bilimsel eleştirisini aşağıda bulabilirsiniz ancak burada dikkat çekici olan bir konu var: Anadolu Ajansının Current Biology dergisinden kaynak alarak yaydığı bu haberin orijinalinde ‘Armadilloların atası bulundu’ diye bir ifadenin bulunmamasıdır. Bu detayın da elbette ki üzerinde düşünülmesi gerekmektedir.

Mozaik bir Canlı: Zırhlı Ufaklık Armadillo

Kelime anlamı ‘Zırhlı ufaklık’ olan Armadillolar, sert koruyucu bir kabuğa sahip yaşayan tek memelidir. Halen dünyada 20 farklı çeşidi yaşamaktadır. Uzun dilleriyle yuvalarına ulaştıkları karınca, termit ve diğer böceklerle beslenirler. Armadillolar birçok canlıya benzeyen farklı özelliklere sahip oldukları için ‘mozaik’ canlı olarak tanımlanır. Domuz gözlerine, fare kuyruğuna, katır kulaklarına, timsahın zırhlı pullarına ve kaplumbağanın kalın kabuğuna sahip olup, gövdesinin alt tarafı da kürkle kaplıdır. Bu çeşitli özellikleri nedeniyle belli bir tür sınıfına dahil edilmesi evrimciler için hep sorun olmuştur.

Tür Çeşitliliği Tarihin En Başında Var: Evrim Ağacı Tepetaklak

Şekil 1 Türler arasındaki farklılıklar canlılık tarihinin başında en fazladır buda evrimcilerin hayali soy ağacını tepetaklak eder.
(Martin Hughes, Sylvain Gerber, and Matthew Albion Wills, Clades reach highest morphological disparity early in their evolution, PNAS 2013 110 (34) 13875-13879; July 24, 2013, doi:10.1073/pnas.1302642110)

Canlılardaki tür çeşitliliği tarihin en başından itibaren vardır ve bu, evrim ağacını altüst eden bir durumdur çünkü türlerin sınıflandırılması (taksonomi) evrim açısından çok hayatidir. Böyle bir sınıflandırmaya dayalı olarak yapılan bir soyağacında çeşitli dallar budaklanır ve bu kökler ataları, dallar ise torunları remzeder. Bu yöntem kullanılarak canlıların birbirlerinden türediğini iddia eden evrimci zihniyet resmedilmiş olur. Tek bir fotoğrafta, türlerin sözde kökeni ve aralarında gerçekte var olmayan akrabalık ilişkileri sanki gerçekmiş gibi empoze edilerek, bilinç altına evrim telkinleri işlenir.

Darwinistler, “Türlerin zaman içinde çeşitlendiği” iddialarını böyle hayali çizimlerle topluma kabul ettirmeye çalışırlar. Ne var ki bu aldatıcı yöntem bilimsellikten tamamen uzak, gerçek verilere tamamen ters, hayali senaryoların bir resmidir. Çünkü paleontolojinin ortaya koyduğu veriler çok açık ve nettir: Tür çeşitliliği tek bir ilkel hücre ya da canlıdan türeyerek milyonlarca yıl içinde yavaş yavaş artmamış, bunun tam aksine çeşitlilik canlılık tarihinin en başında, Kambriyen döneminde bir anda ‘en zengin haliyle’ ortaya çıkmış ve hatta zaman içinde azalmıştır.

Şekil 2 Koni şeklindeki soyağacı artık tepe-taklak.
(Martin Hughes, Sylvain Gerber, and Matthew Albion Wills, Clades reach highest morphological disparity early in their evolution, PNAS 2013 110 (34) 13875-13879; July 24, 2013, doi:10.1073/pnas.1302642110)

 

İngiltere Bath Üniversitesi’nde yapılan bir çalışmanın PNAS dergisinde yayınlanan sonuçları, evrim teorisinin zaten hayali olan soyağacının tepetaklak olduğu gerçeğini şöyle belgelemiştir:

‘Yaygın kanının aksine hayvan gruplarının hepsi yeni yapısal özelliklerini zaman içinde kazanmamışlardır. Çoğunluk, birbirlerinden farklı kılan özelliklerine geçmişlerinin en başında zaten sahiptirler. ‘Erken başlayan farklılık’ diye bilinen bu patern, evrimin geleneksel V şeklindeki koni modelini başı üstüne çevirmiştir.’
(Martin Hughes, Sylvain Gerber, and Matthew Albion Wills, Clades reach highest morphological disparity early in their evolution, PNAS 2013 110 (34) 13875-13879; July 24, 2013, doi:10.1073/pnas.1302642110)

Armadillo: Yaşayan Fosil

Armadillolar da sahip oldukları değişik özellikleriyle, herhangi bir ataları olmadan tarih sahnesinde bir anda ortaya çıkmış canlılardır. Armadillolar ilk olarak 130 milyon yıl önce Güney Amerika’da tembel-hayvan ve karınca-yiyen ile birlikte görülmüşlerdir. (Dawkins, R. The Armadillo’s Tale. In “The Ancestor’s Tale”, 2004, Houghton Mifflin Company, New York, New York, pp.180-181). Şu an yaşayan Armadillolar milyonlarca yıl öncesine ait fosil örnekleri ile karşılaştırıldığında, ufak varyasyonlar dışında hiçbir fark olmadığı görülür, bu nedenle Armadillolar, ‘yaşayan fosil’ diye tanımlanmıştır. (Lampe, D. 1977. Unloved and Unloving, the Armadillo Blunders on. National Wildlife. Feb./Mar. 15 (2):35-37) Yeryüzünde ortaya çıkışından daha önce, kendisine az da olsa benzeyen ve Darwinistler tarafından “atası” olarak öne sürülebilecek bir benzer tür bulunmadığı için köklerine dair herhangi bir senaryo da üretilememiştir.

Bilimsel gerçekler böyleyken Current Biology dergisinde kelime oyunları yapılarak soyu tükenmiş Gliptodon isimli bir canlı, dev Armadillo olarak tanıtılmış ve bu şekilde sözde evrim soyağacına materyal sağlamak üzere akrabalık ilişkisi kurulmak amaçlanmıştır.

Gliptodonlar Armadilloların Atası Değildir

Şekil 3 – 35 milyon yıllık  Gliptodon fosili

Gliptodon Armadillolardan daha sonra ortaya çıkmış ve beraber yaşamış, onlardan daha büyük bir canlı türüdür. Fosil bilimi 130 milyon yıl yaşında Armadillo fosilleri sunarken, Gliptodonların en erken 35 milyon yıl öncesine ait fosilleri bulunmuştur. Armadillolardan çok daha genç olan Gliptodonların Armadillolara ata olarak öne sürülemeyeceği çok açıktır.

3 bin yıl öncesine kadar Güney Amerika’da yaşayan ve bugün soyu tükenmiş olan bu canlı, 1,5 tonluk devasa bedeniyle bir otomobil büyüklüğünde olup, Armadillo’dan farklı olarak zırhlı kabuğu eklemsiz bir yapıya sahipti ve iğnelerle kaplı topuz şeklinde bir kuyruğu vardı. Gliptodonlar hep ayrı bir grup olarak kabul edilmişlerdir, mesela kubbe şekilli yekpare sert kabuğu, eklemli yapıya sahip Armadilloların kabuğundan tamamen farklıdır.İlk anda Darwinizm için uygun bir senaryo imkanı sunuyor gibi görünse de bu iki canlının farkları o kadar açıktır ki, bilim dünyasında hiç kimse bu devasa soyu tükenmiş canlıların başka bir türe ata olduğunu iddia etmemektedir.

Sonucu Önceden Belirlenmiş Bir Çalışma: Mitokondri DNA’sı ve Akrabalık İlişkisi

Peki aralarında akrabalık ilişkisi olmadığı çok açık olmasına rağmen birbirlerine benzeyen bu canlılar arasında Darwinistler nasıl olup da bir bağ kurmaya çalışmışlardır?

Darwinistler için çözüm, “Gliptodon ve Armadillo aynı ailenin akrabaları “demek ve onları hayali soyağacında kuzen gibi göstermek olmuştur. Bu iki canlı, aynı dönemde beraber yaşadıkları için birbirlerinin atası oldukları değil, ancak ‘kızkardeş’ olabilecekleri öne sürülmüştür.C 4 – Oklu topuz kuyruklarıyla temsili Gliptodonlar

Bu iddiayı bilimsel gibi görünen verilerle süslemek ise çok Darwistlerin çok alışık oldukları ve göz boyama maksatlı kullanılan bir aşamadır. Bunun için bir Gliptodon fosilinin kabuğundan bir parça toz haline getirilmiş, uzun işlemler sonucunda mitokondriyel DNA parçaları elde edilmiştir. Bu parçalar yaşayan bir Armadillo RNAsı ile işleme tabi tutulduğunda belli bölgelerde eşleşmeler görülmüş, bu şekilde genetik bir çalışma yapılmıştır. Ancak burada arzulanan sonucu elde etmek için özel tasarlanmış bir teknik kullanılmıştır. Bu teknik incelendiğinde, aynı çalışmanın başka canlılar arasında da benzer sonuçları vereceği ortaya çıkar.

Mitokondride bulunan DNA çekirdekteki DNA’dan farklı olarak tek bir kromozoma sahip dairesel bir genomdur. Bu tek kromozom çok daha kısa olup yalnızca mitokondrideki metabolik işlemlerde kullanılan spesifik proteinlerin üretimini kodlar. Vücuda ait fiziksel özellikler bu DNAda yer almaz. Kodlanmış haldeki bu proteinler, yağ asidi metabolizması, sitrik asit döngüsü, ATP sentezi gibi ortak kimyasal işlemlerde kullanılacak olan proteinlerdir. Birbirine hiç benzemeyen apayrı canlılarda bile bu metabolizmaların tamamen aynı olduğunu unutmamak gerekir. Bu takdirde farklı türlerin aynı proteinlere sahip olması çok doğaldır. Yapılan bu çalışmada ise, uygulanan teknik itibariyle, farklılıklar değil yalnızca aynı genler saptanmıştır. Aynı genlerin bulunması, yukarıda da belirttiğimiz üzere, aynı atmosferik şartlarda aynı metabolik işlemlere sahip canlılar için son derece doğal bir sonuçtur.      

Elde, farklılıkların da değerlendirilebileceği, tam bir Gliptodon mitokondriyel DNAsı ya da nükleer DNAsı yoktur, ancak Darwinistlerce akrabalık iddiasını doğrulamaya çalışmak üzere seçilmiş bir metot ve sonucu önceden belirlenmiş bir çalışma vardır.

SONUÇ

Yeryüzünün neredeyse bütün katmanları incelenmiş, 600 milyon kadar fosil çıkarılmış, fakat TEK BİR TANE BİLE ARA FOSİLE RASTLANMAMIŞTIR. Yer katmanlarında milyarlarca olması gereken bu ara geçiş fosillerinden BİR TANE BİLE YOKTUR.

Özetle fosil bilimi bu iki türü birbirlerine bağlayacak ara türler ortaya koymamaktadır. Dahası, iki türün de soyağacında kendilerine ait herhangi bir ataları yoktur. Bu gerçeklere rağmen Darwinist ideolojiye temel sağlamak üzere bilimsel yönteme aykırı bir çalışma yapılmıştır. Burada genetik biliminin, Darwinist gözboyamalarla halkı aldatmaya yönelik kullanılmaya çalışıldığı açıktır.  

Anadolu Ajansınca böyle bir çalışmanın bilimsel değerinin incelenmeden yayınlanması da düzeltilmesi gereken önemli bir hatadır.

Türler birbirlerinden ayrı olarak, ayrı zamanlarda tam eksiksiz kusursuz yapılarıyla bir anda ortaya çıkmışlar, yani yaratılmışlardır. Bilimin her dalında olduğu gibi, fosil bilimi de Allah’ın sonsuz gücünü ve yaratma sanatını göstermektedir.

Adnan Oktar’ın News Rescue’da yayınlanan makalesi:

http://newsrescue.com/the-ancestors-of-armadillos-were-also-armadillos/

iddialaracevap.com adnanoktarhaber.com adnanoktarhukuk.com adnanoktargercekleri.com
"Allah'tan tahliyemizi istirham ediyorum"
"....Allahvar.com sitesi kapatıldı, düşmanım bu siteyi yapmış olsa...
1999 KAN KAMPANYASI TAMAMEN MEŞRU VE LEGAL BİR ORGANİZASYONDUR
HAKİM VE SAVCILARIMIZ YALNIZCA KANUN, HUKUK VE VİCDANI ESAS ALMALIDIR
HARUN YAHYA KÜLLİYATININ İMHASI ÇOK VAHİM VE TARİHİ BİR HATA OLUR
DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI RAPORUNA CEVAP
İLERİ DERECEDE MODERN GÖRÜNÜM VE DEKOLTE GİYİM TARZININ NEDENLERİ
"Adnan Bey’in çevresindeki her insan hayat dolu, mutlu, cıvıl cıvıl.”
SUÇSUZ BİR GENÇ KIZ DAHA HUKUKSUZ OLARAK TUTUKLANDI
SÖZDE İTİRAFÇI VEYA MÜŞTEKİ OLMAYA ZORLANMIŞ KARDEŞLERİMİZE ACİL KURTULUŞ...
YENİ BİR SAFSATA DAHA
"Müslümanlar Kardeştir..."
"Biz silahlı suç örgütü değiliz"
MEHDİYETİ GÜNDEME GETİRMEK LİNÇ KONUSU OLMAMALI
"Zorla alıkonma, İzole bir hayat yaşama iddialarını asla kabul etiyorum"
"Adnan Bey bizi çok sever, hep onore eder"
MEDYANIN ZORAKİ "BENZERLİK KURMA" TAKTİĞİ
"Ortada silahlı suç örgütü değil sadece birbirini çok seven arkadaş...
AYÇA PARS CANIMIZ GİBİ SEVDİĞİMİZ, MELEK HUYLU, MÜMİNE KARDEŞİMİZDİR
ÇOK DEĞERLİ BİR SİYASİ BÜYÜĞÜMÜZE AÇIK MEKTUP
"ALIKONMA" SAFSATASI
KUMPASÇILARIN KORKUTARAK İFTİRACI DEVŞİRME YÖNTEMLERİ
BERİL KONCAGÜL TEHDİT ALTINDADIR, CAMİAMIZA İFTİRAYA ZORLANMAKTADIR!
TAHLİYE OLAN ARKADAŞLARIMIZ HİÇ KİMSE İÇİN HİÇBİR ZAMAN BİR BASKI UNSURU...
AV. CELAL ÜLGEN ADİL VE DÜRÜST OLMALI
AKİT TV SUNUCUSU CANER KARAER HAKKINDA ÖNEMLİ BİLGİLENDİRME
MASUM İNSANLARIN TAHLİYESİ TAMER KORKMAZ'I DA SEVİNDİRMELİDİR
"Adnan Bey için ailelerimizle arasının iyi olmadığına dair iftiralar...
"Türkiye ve İslam Dünyasını zayıflatmak istiyorlar.."
"Adnan Bey`den ASLA ŞİDDET VE BASKI GÖRMEDİM..."
"Allah rızası için 40 yıldır Türk-İslam Birliği için çabalıyoruz"
"...En ufak bir suça dahi şahit olmadım..."
"Hakkımızda çok fazla SAHTE DELİLLER ÜRETTİLER..."
"Biz FETÖNÜN ANTİSİYİZ...."
“Bu dava sürecinde.... sözde dijital delillerin ibraz edilmemesi gibi pek...
"Zaten biz birbirimizi bu kadar çok sevdiğimiz için buradayız..."
"Biz bir arkadaş grubuyuz..."
"...Biz Vakıf faaliyetlerimiz ile her zaman Devletimizin yanında olduk"
"Biz kimseyle ilgili karalama faaliyeti yapmadık..."
"...Sözde tecavüz için mi buradaki arkadaşlarımla biraraya geleceğim?!"
"...Faaliyetlerimiz herkese hitap ediyor ..."
"Bizim amacımız şatafat içinde yaşamak değil, hiç kimsenin hitap edemediği...
"İnancım gereği ben insanlara yardım ederim"
"Ne yapsa "zorla" diyorlar. Zorla Gülümsüyor, Zorla, Zorla olur mu?"
"Bizim bir arada olma amacımız örgüt kurmak değil. ilmi mücadele...
"Biz birbirimizi Allah için seven.. arkadaşlarız"
"Polisler geldi, hangi eve operasyon yapacağız derlerken, balkona çıkıp...
"Biz örgüt değiliz"
"Devletimizi desteklediğimiz çok hayırlı faaliyetlerimiz var, Bunlar...
"Biz Allah`tan Razıyız Allah da Bizlerden Razı olur inşaAllah"
"İddia edildiği gibi katı bir ortam olsa 40-50 yıl niye kalalım?"
"Neden cömertsin?" diye soruyorlar
"İngiliz Derin Devleti bunu duyunca çıldırdı..."
"Biz Milli değerler etrafında birleşmiş bir sivil toplum kuruluşuyuz"
"Bir imza atıp dışarı çıkmayı ben de bilirim. Ama iftira büyük suçtur."
"Ben varlıklı bir aileden geliyorum, Saat koleksiyonum var"
"Silahlı suç örgütü iddiası tamamen asılsızdır, yalandır, iftiradır."
"Bizim yaptığımız tek şey Allah'ın yaratışını anlatmaktır."
"Almanya'da İslamofobi var, İslam düşmanları var..."
Bir örgüt olsak devlet bizimle faaliyette bulunur mu?
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 2. BÖLÜM
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 1. BÖLÜM
MAHKEME SÜRECİNDE SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN EZİYET VE ZULÜMLER
"Ben Sayın Adnan Oktar `dan hiçbir zaman Şiddet, Eziyet, Baskı görmedim."
DAVA DOSYASINDAKİ CİNSELLİK KONULU İDDİALAR TÜMÜYLE GEÇERSİZDİR
DURUŞMALARIN İLK HAFTASI
"İNFAK" SUÇ DEĞİL, KURAN'IN FARZ KILDIĞI BİR İBADETTİR
GERÇEK TURNİKE SİSTEMİ GENELEVLERDE
Adnan Oktar davasının ilk duruşması bugün yapıldı.
AVK. UĞUR POYRAZ: "MEDYADA FIRTINA ESTİRİLEREK KAMUOYU ŞARTLANDIRILDI,...
Adnan Oktar'ın itirafçılığa zorlanan arkadaşlarına sosyal medyadan destek...
Adnan Oktar suç örgütü değildir açıklaması.
Adnan Oktar'ın cezaevinden Odatv'ye yazdığı mektubu
Adnan Oktar'dan Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a mektup
Casuslukla suçlanmışlardı, milli çıktılar.
TBAV çevresinden "Bizler suç örgütü değiliz,kardeşiz" açıklaması
Bu sitelerin ne zararı var!
Adnan Oktar ve arkadaşları 15 Temmuz'da ne yaptılar?
Sibel Yılmaztürk'ün cezaevinden mektubu
İğrenç ve münasebsiz iftiraya ağabey Kenan Oktar'dan açıklama geldi.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına Emniyet Müdürlüğü önünde destek ve açıklama...
Adnan Oktar hakkında yapılan sokak röportajında vatandaşların görüşü
Karar gazetesi yazarı Yıldıray Oğur'dan Adnan Oktar operasyonu...
Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dan Adnan Oktar ile ilgili...
Ahmet Hakan'nın Ceylan Özgül şüphesi.
HarunYahya eserlerinin engellenmesi, yaratılış inancının etkisini kırmayı...
Kedicikler 50bin liraya itirafçı oldu.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik operasyonda silahlar ruhsatlı ve...
FETÖ'cü savcının davayı kapattığı haberi asılsız çıktı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında mali suç yok...
Cemaat ve Vakıfları tedirgin eden haksız operasyon: Adnan Oktar operasyonu...
Tutukluluk süreleri baskı ve zorluk ile işkenceye dönüşüyor.
Adnan Oktar’ın Cezaevi Fotoğrafları Ortaya Çıktı!
"Milyar tane evladım olsa, milyarını ve kendi canımı Adnan Oktar'a feda...
Adnan Oktar davasında baskı ve zorla itirafçılık konusu tartışıldı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında iftiracılık müessesesine dikkat...
Adnan Oktar davasında hukuki açıklama
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının Masak Raporlarında Komik rakamlar
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının tutukluluk süresi hukuku zedeledi.
Adnan Oktar'ın Museviler ile görüşmesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik suçlamalara cevap verilen web sitesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına karşı İngiliz Derin Devleti hareketi!
Adnan Oktar iddianamesinde yer alan şikayetçi ve mağdurlar baskı altında...
Adnan Oktar iddianamesi hazırlandı.
SAYIN NEDİM ŞENER'E AÇIK MEKTUP
Adnan Oktar ve Nazarbayev gerçeği!
En kolay isnat edilen suç cinsel suçlar Adnan Oktar ve Arkadaşlarına...
Adnan Oktar kaçmamış!
BİR KISIM MEDYA KURULUŞLARINA ÇAĞRI !!!
FİŞLEME SAFSATASI
İSA TATLICAN: BİR HUSUMETLİ PORTRESİ
SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN İNSAN HAKLARI İHLALLERİ
MÜMİNLERİN YARDIMLAŞMASI VE DAYANIŞMASI ALLAH'IN EMRİDİR
GÜLÜNÇ VE ASILSIZ "KAÇIŞ" YALANI
ABDURRAHMAN DİLİPAK BİLMELİDİR Kİ KURAN’A GÖRE, ZİNA İFTİRASI ATANIN...
YALANLAR BİTMİYOR
SAÇ MODELİ ÜZERİNDEN KARA PROPAGANDA
TAHLİYE EDİLENLERE LİNÇ KAMPANYASI ÇOK YANLIŞ
MEDYA MASALLARI ASPARAGAS ÇIKMAYA DEVAM EDİYOR
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının ilk duruşma tarihi belli oldu.
AKİT TV VE YENİ AKİT GAZETESİNE ÖNEMLİ NASİHAT
YAŞAR OKUYAN AĞABEYİMİZE AÇIK MEKTUP
KARA PARA AKLAMA İDDİALARINA CEVAP
Adnan Oktar ve FETÖ bağlantısı olmadığı ortaya çıktı.
TAKVİM GAZETESİNİN ALGI OPERASYONU
Adnan Oktar ve Arkadaşlarına yönelik suçlamaların iftira olduğu anlaşıldı.
"Bizler Suç Örgütü Değiliz..."