Nature Dergisin’den Sahte Ara-Tür Denemesi: Tyrannosaur Euotica

Geçtiğimiz günlerde dünya medyasında yeni bir dinozor türünün keşfedildiğine dair haberler yer aldı. İlk anda bilimsel bir keşif gibi görünse de bu konudaki makalelerde dinozorların hayali evrimine destek olmanın amaçlandığı çok net şekilde görülebiliyordu. İşte söz konusu haberlerdeki “Kayıp halka” bulunduğuna dair iddialara bu yazımızda cevap verilecek ve evrimcilerin hayal güçlerinin ve sahte fosil üretmelerinin bu yeni örneği incelenecektir.

Bu haberlerde, ABD kaynaklı PNAS (Ulusal Bilimler Akademisi Yayınları) bilim dergisinde yayınlanan bir çalışmadan bahsediliyor ve Özbekistan’da at büyüklüğünde bir Tyrannosaur fosili bulunduğu anlatılıyordu. Bu fosilin devasa boyuttaki dinozorlarla küçük dinozorlar arasındaki sözde evrimsel dönüşüme şahitlik ettiği öne sürülüyordu. Tahminlerde öylesine ileri gidilmişti ki canlının kilosu ve boyutları bile hesaplanmış, nasıl işittiğinden tutun, avını yakalamadaki kabiliyeti üzerine spekülasyonlara kadar varılmıştı. Oysa ki gerçekler bunlardan çok farklıydı: Elde fosil olarak yalnızca canlının beynini muhafaza ettiği düşünülen 7cm büyüklüğünde küçük bir kemik vardı.

Darwinistlerin Kurgu-Bilimlerinin ürünü Kurgu-Dinozor

Özetle bu haberlerde tek bir kafatası kemiği parçasından yola çıkılarak tam bir dinozor resmedildi. Binlerce parçadan oluşan dev bir yap-boz bulmacası düşünelim. Parçaları dikkatle birbirlerine uyacak şekilde yerleştirirseniz tam resme ulaşabilirsiniz. Bir iki parça kayıp ise bunların tahmin edilmesinde sakınca olmaz. Ancak elinizde yalnızca ve yalnızca tek bir parça varsa, ve siz de diğer diğer tüm parçaları bu parçadan yola çıkarak ‘tahmin’ ediyorsanız,  ortada hayret verici bir durum söz konusudur. Yanda gördüğünüz tek kemik parçasından yola çıkarak tamamen hayal gücünün ürünü olan bir dinozorun ağzı, burnu, elleri, kolları, ayakları, kuyruğu dahil tüm gövdesi, boyu ve kilosu ve hatta tüylerinin varlığı bile kurgulanmıştı.

Dolayısıyla burada ‘bilimsel delillere dayalı’ bir fosil inşasından söz edilemeyeceği açıktır, çünkü tek bir kemik parçasından yola çıkılarak çizilen iskelet tamamen hayal ürünüdür.

 

“Farklı Kemikleri Getir Senin de Fosilin Olsun” Mantığı Evrime Bir Fayda Sağlamaz

Makalede iddia edilenin aksine bulunan kemik, yeni bir fosil de değildi. Edinburgh Üniversitesinden Stephen Brusatte 2014 yılında Rusya’da bir müzeyi ziyaret ettiği sırada bu kemikle karşılaşmıştı. Aynı bölgede daha önce bulunmuş kemiklerden yararlanılabilir umuduyla, farklı kurumlarda dağınık haldeki başka kemik parçaları bir araya getirildi. Bunlar farklı zamanlarda, 1997 ile 2006 yıllarında çıkarılmış fosillerdi yani dağınık haldeki 7’si omurga kemiği olmak üzere, 15 adet eksik kemik parçasıydı…

“Bu birbiriyle alakasız kemik parçaları ile ne yapılabilir ki?’ demeyin. Darwinistlerin her zaman yaptıkları gibi siz de hayal gücünüzü yüksek tutarsanız yandaki resimdekine benzer, başından kuyruğuna kadar tüm vücuduyla bir dinozor ‘çizimi’ ortaya çıkarabilirsiniz. Yapabilirsiniz yapmasına ancak bu çizim sırasında kullanılan kemik parçalarının birbirleriyle bağlantılarının olmadığını göz ardı etmeniz ve tabi ki oldukça fazla hayal gücü kullanmanız gerektiğini tekrar hatırlatalım.

Nitekim kemiklerin aynı bireye ait olmadığı söz konusu makalede de şöyle itiraf edilmişti:

Kemikler, Özbekistan Bisetski formasyonunda yüzeyden izole (birbirinden ayrı) örnekler olarak toplanmış, tek başlarına farklı bireylerden gelmişlerdir. Biz, en katı şekliyle bu örneklerin aynı canlı sınıfına (takson) ait olduğunu kabul ediyoruz.

Makaledeki itiraflar bununla da sınırlı kalmıyordu. Farklı canlılara ait bu fosillerin aralarında nasıl olup da böylesine garip bir bağlantı kurulabildiğine dair gelebilecek itirazlara, “Sonraki keşifler bunun yanlışlığını gösterirse T. Euotica ismi yalnızca bir beyin kemiğine ait olur” gibi bir anlatımla cevap veriliyordu:

 

Tüylü Dino Masalı Telkinlerle Güncellenmeye mi Çalışılıyor?

Peki gerçekler böyleyken ve ortada açıkça zorlamayla var edilmiş bir fosil varken bu durum “bilimsel” olduğu iddia edilen bazı yayınlara nasıl yansıdı? İşte şaşırtıcı olan durum burada devreye giriyor:

Küçük bir fosilden yola çıkılarak oluşturulan dinozor hakkındaki uydurma haberler PNAS bilim dergisinde yayınlanırken, bir yandan da tüylü canavar resimleriyle ve sloganlarla süslenerek “Kayıp Halka Bulundu” başlığıyla National Geographic, NewScientist ve BBC’de de hemen haberler yapıldı. Bilimsel gerçekler –evrim teorisini diriltmek adına- bir kere daha çarpıtılıyordu.

Peki böyle bir ara-tür hikayesi oluşturmaya neden gerek duyulmuştu?

Darwinistlerin hayali evrim ağacı kendi içinde büyük eksikliklerle doludur ve bilindiği gibi büyük dinozorlarla küçükler arasında var olduğu iddia edilen basamaklar eksiktir. Tyrannosaurus, Jura Devrinin sonları (150 milyon yıl önce) ile Kretase Devrinin sonları (65 myö) arasında yaşamış avcı bir dinozor cinsidir.

Tyrannosaurlar (T.Rexler) küçük bir dinozor türü iken Kretase döneminde yaşayanlar ise devasa boyutlardaydılar. Tyrannosaurların dev dinozorların sözde atası olduğunu iddia eden evrimcilerin aradaki boşlukları, uygun ara-türlerle doldurmaları gerekiyordu. Ancak ikisinin arasında orta Kretase dönemine ait 20 milyon yıllık dev bir boşluk vardı. İhtiyaçlara göre uygun şekilde kurgulanacak bir ara-tür pekala bu arayı doldurabilirdi. Bu yüzden, 90-92 milyon yaşında olduğu tahmin edilen ve Timurlengia euotica (Timurlenk) adı verilen bu yeni dinozor oluşturuldu. Fosilin ait olduğu canlının, Tyrannosaur gibi büyük bir beyne ve işitme yeteneğine sahipken, yalnızca bir at boyutlarında olduğu öne sürüldü.

Hayal güçlerini kullanan Darwinistler “Evrimin kuşlara dönüşmekte olan dinozorlar” masalını tamamlasın diye dinozor resmine tüy eklemeyi de unutmamışlardı. Durum öylesine abartıldı ki Nature dergisi tüylendirilmiş dinozor resmini ‘’evrimin mükemmel bir kanıtı’’ diye yayınlamakta hiçbir sakınca görmedi.

Yalnızca bir kafatası kemiğinden yola çıkılarak bir canlının boyunun, kilosunun, ellerinin ve kollarının tahmin edilmesi ve canlının bütün bir iskeletinin oluşturulması Darwinistlerin hayal gücünü yansıtması bakımından önemlidir. Yoksa böyle çıkarımların herhangi bir bilimsel değeri yoktur.

 

Sahte Dino-Fosil Neden Darwinist Masalların Kayıp Halkası Olamaz?

Ara türlerde canlıların var olmaması evrimi çıkmaza sokan en büyük delillerden biridir. Nitekim bunun farkında olan Charles Darwin de kitabında, ‘Eğer teorim doğruysa, türleri birbirine bağlayan sayısız ara- geçiş çeşitleri mutlaka yaşamış olmalıdır… Bunların yaşamış olduklarının kanıtları da sadece fosil kalıntıları arasında bulunabilir.’ (Charles Darwin, The Origin of Species: A Facsimile of the First Edition, Harvard University Press, 1964, s. 179)  demiştir.

Darwin, “Teorinin Zorlukları” (Difficulties on Theory) adlı bölümünde ise şöyle yazmıştır: 

Eğer gerçekten türler öbür türlerden yavaş gelişmelerle türemişse, neden sayısız ara geçiş formuna rastlamıyoruz? Neden bütün doğa bir karmaşa halinde değil de, tam olarak tanımlanmış ve yerli yerinde? Sayısız ara geçiş formu olmalı, fakat niçin yeryüzünün sayılamayacak kadar çok katmanında gömülü olarak bulamıyoruz… Niçin her jeolojik yapı ve her tabaka böyle bağlantılarla dolu değil? Jeoloji iyi derecelendirilmiş bir süreç ortaya çıkarmamaktadır ve belki de bu benim teorime karşı ileri sürülecek en büyük itiraz olacaktır. (Charles Darwin, The Origin of Species, s. 172, 280)

Darwin teorisinin girdiği açmazın çok iyi farkındaydı ama yine de “fosil kayıtlarının yetersiz olduğu” gibi bir açıklama öne sürmüştü. Hatta fosil kayıtları detaylı olarak incelendiğinde, kayıp ara formların mutlaka bulunacağını iddia etmişti. Evrimciler Darwin’in bu kehanetine inanarak, 19. yüzyılın ortasından bu yana dünyanın dört bir yanında hummalı fosil araştırmaları yaparak bu ara geçiş formlarını aradılar. Oysa, büyük bir hırsla aranan bu ara geçiş formlarına asla rastlanamadı. Çünkü Darwin’in iddiasının aksine FOSİL KAYITLARI SON DERECE YETERLİYDİ. Yapılan kazılarda ve araştırmalarda elde edilen bütün fosil bulguları, evrimcilerin beklediklerinin aksine, canlıların yeryüzünde birdenbire, eksiksiz ve tam halleriyle ortaya çıktıklarını gösterdi. 

YARATILIŞ GERÇEĞİ KARŞISINDA SONUÇSUZ KALAN BİR DARWİNİST GİRİŞİM DAHA…

Buraya kadar verilen örneklerde açıkça görüldüğü gibi bir canlıya ait ara-tür olacaksa 1 tane değil, bugünkü milyonlarca türü birbirine bağlayacak gibi, milyarlarca ara-tür olması gerekirdi. Canlılık tarihinde daha önce yaşamış türlerin bugünkünün 10 hatta 100 katı olduğu düşünülürse, trilyonlarca ara-tür olması ve bunlara ait katrilyonlarca fosil örneğinin topraktan dışarı taşması gerekirdi. Evrimcilerin birkaç sahte ara-türle ortaya çıkmaya çalışmaları, yalnızca çaresizliklerini gösterir.

Bilimde kurgulara yer yoktur. Bilim delil ve kanıtlara dayalıysa bilim olur. Paleontoloji biliminin de kurgu-fosillere ihtiyacı yoktur. Fosil kayıtları, mevcutta bulunan 600 milyon fosil örneğiyle hayatın tarihini zaten açıkça ortaya koymaktadır. Taşlaşmış canlılar, tam ve eksiksiz halleriyle ‘bizi Allah yarattı’ diye haykırmaktadırlar.

Kaynak:
Stephen L. Brusatte, Alexander Averianov, Hans-Dieter Sues, Amy Muir, and Ian B. Butler, New tyrannosaur from the mid-Cretaceous of Uzbekistan clarifies evolution of giant body sizes and advanced senses in tyrant dinosaurs, PNAS 2016 ; March 14, 2016, doi:10.1073/pnas.1600140113

Adnan Oktar’ın News Rescue’da yayınlanan makalesi:

http://newsrescue.com/a-new-attempt-for-a-fake-transitional-form-by-the-journal-nature-tyrannosaur-euotica/

iddialaracevap.com adnanoktarhaber.com adnanoktarhukuk.com adnanoktargercekleri.com
"Allah'tan tahliyemizi istirham ediyorum"
"....Allahvar.com sitesi kapatıldı, düşmanım bu siteyi yapmış olsa...
1999 KAN KAMPANYASI TAMAMEN MEŞRU VE LEGAL BİR ORGANİZASYONDUR
HAKİM VE SAVCILARIMIZ YALNIZCA KANUN, HUKUK VE VİCDANI ESAS ALMALIDIR
HARUN YAHYA KÜLLİYATININ İMHASI ÇOK VAHİM VE TARİHİ BİR HATA OLUR
DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI RAPORUNA CEVAP
İLERİ DERECEDE MODERN GÖRÜNÜM VE DEKOLTE GİYİM TARZININ NEDENLERİ
"Adnan Bey’in çevresindeki her insan hayat dolu, mutlu, cıvıl cıvıl.”
SUÇSUZ BİR GENÇ KIZ DAHA HUKUKSUZ OLARAK TUTUKLANDI
SÖZDE İTİRAFÇI VEYA MÜŞTEKİ OLMAYA ZORLANMIŞ KARDEŞLERİMİZE ACİL KURTULUŞ...
YENİ BİR SAFSATA DAHA
"Müslümanlar Kardeştir..."
"Biz silahlı suç örgütü değiliz"
MEHDİYETİ GÜNDEME GETİRMEK LİNÇ KONUSU OLMAMALI
"Zorla alıkonma, İzole bir hayat yaşama iddialarını asla kabul etiyorum"
"Adnan Bey bizi çok sever, hep onore eder"
MEDYANIN ZORAKİ "BENZERLİK KURMA" TAKTİĞİ
"Ortada silahlı suç örgütü değil sadece birbirini çok seven arkadaş...
AYÇA PARS CANIMIZ GİBİ SEVDİĞİMİZ, MELEK HUYLU, MÜMİNE KARDEŞİMİZDİR
ÇOK DEĞERLİ BİR SİYASİ BÜYÜĞÜMÜZE AÇIK MEKTUP
"ALIKONMA" SAFSATASI
KUMPASÇILARIN KORKUTARAK İFTİRACI DEVŞİRME YÖNTEMLERİ
BERİL KONCAGÜL TEHDİT ALTINDADIR, CAMİAMIZA İFTİRAYA ZORLANMAKTADIR!
TAHLİYE OLAN ARKADAŞLARIMIZ HİÇ KİMSE İÇİN HİÇBİR ZAMAN BİR BASKI UNSURU...
AV. CELAL ÜLGEN ADİL VE DÜRÜST OLMALI
AKİT TV SUNUCUSU CANER KARAER HAKKINDA ÖNEMLİ BİLGİLENDİRME
MASUM İNSANLARIN TAHLİYESİ TAMER KORKMAZ'I DA SEVİNDİRMELİDİR
"Adnan Bey için ailelerimizle arasının iyi olmadığına dair iftiralar...
"Türkiye ve İslam Dünyasını zayıflatmak istiyorlar.."
"Adnan Bey`den ASLA ŞİDDET VE BASKI GÖRMEDİM..."
"Allah rızası için 40 yıldır Türk-İslam Birliği için çabalıyoruz"
"...En ufak bir suça dahi şahit olmadım..."
"Hakkımızda çok fazla SAHTE DELİLLER ÜRETTİLER..."
"Biz FETÖNÜN ANTİSİYİZ...."
“Bu dava sürecinde.... sözde dijital delillerin ibraz edilmemesi gibi pek...
"Zaten biz birbirimizi bu kadar çok sevdiğimiz için buradayız..."
"Biz bir arkadaş grubuyuz..."
"...Biz Vakıf faaliyetlerimiz ile her zaman Devletimizin yanında olduk"
"Biz kimseyle ilgili karalama faaliyeti yapmadık..."
"...Sözde tecavüz için mi buradaki arkadaşlarımla biraraya geleceğim?!"
"...Faaliyetlerimiz herkese hitap ediyor ..."
"Bizim amacımız şatafat içinde yaşamak değil, hiç kimsenin hitap edemediği...
"İnancım gereği ben insanlara yardım ederim"
"Ne yapsa "zorla" diyorlar. Zorla Gülümsüyor, Zorla, Zorla olur mu?"
"Bizim bir arada olma amacımız örgüt kurmak değil. ilmi mücadele...
"Biz birbirimizi Allah için seven.. arkadaşlarız"
"Polisler geldi, hangi eve operasyon yapacağız derlerken, balkona çıkıp...
"Biz örgüt değiliz"
"Devletimizi desteklediğimiz çok hayırlı faaliyetlerimiz var, Bunlar...
"Biz Allah`tan Razıyız Allah da Bizlerden Razı olur inşaAllah"
"İddia edildiği gibi katı bir ortam olsa 40-50 yıl niye kalalım?"
"Neden cömertsin?" diye soruyorlar
"İngiliz Derin Devleti bunu duyunca çıldırdı..."
"Biz Milli değerler etrafında birleşmiş bir sivil toplum kuruluşuyuz"
"Bir imza atıp dışarı çıkmayı ben de bilirim. Ama iftira büyük suçtur."
"Ben varlıklı bir aileden geliyorum, Saat koleksiyonum var"
"Silahlı suç örgütü iddiası tamamen asılsızdır, yalandır, iftiradır."
"Bizim yaptığımız tek şey Allah'ın yaratışını anlatmaktır."
"Almanya'da İslamofobi var, İslam düşmanları var..."
Bir örgüt olsak devlet bizimle faaliyette bulunur mu?
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 2. BÖLÜM
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 1. BÖLÜM
MAHKEME SÜRECİNDE SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN EZİYET VE ZULÜMLER
"Ben Sayın Adnan Oktar `dan hiçbir zaman Şiddet, Eziyet, Baskı görmedim."
DAVA DOSYASINDAKİ CİNSELLİK KONULU İDDİALAR TÜMÜYLE GEÇERSİZDİR
DURUŞMALARIN İLK HAFTASI
"İNFAK" SUÇ DEĞİL, KURAN'IN FARZ KILDIĞI BİR İBADETTİR
GERÇEK TURNİKE SİSTEMİ GENELEVLERDE
Adnan Oktar davasının ilk duruşması bugün yapıldı.
AVK. UĞUR POYRAZ: "MEDYADA FIRTINA ESTİRİLEREK KAMUOYU ŞARTLANDIRILDI,...
Adnan Oktar'ın itirafçılığa zorlanan arkadaşlarına sosyal medyadan destek...
Adnan Oktar suç örgütü değildir açıklaması.
Adnan Oktar'ın cezaevinden Odatv'ye yazdığı mektubu
Adnan Oktar'dan Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a mektup
Casuslukla suçlanmışlardı, milli çıktılar.
TBAV çevresinden "Bizler suç örgütü değiliz,kardeşiz" açıklaması
Bu sitelerin ne zararı var!
Adnan Oktar ve arkadaşları 15 Temmuz'da ne yaptılar?
Sibel Yılmaztürk'ün cezaevinden mektubu
İğrenç ve münasebsiz iftiraya ağabey Kenan Oktar'dan açıklama geldi.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına Emniyet Müdürlüğü önünde destek ve açıklama...
Adnan Oktar hakkında yapılan sokak röportajında vatandaşların görüşü
Karar gazetesi yazarı Yıldıray Oğur'dan Adnan Oktar operasyonu...
Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dan Adnan Oktar ile ilgili...
Ahmet Hakan'nın Ceylan Özgül şüphesi.
HarunYahya eserlerinin engellenmesi, yaratılış inancının etkisini kırmayı...
Kedicikler 50bin liraya itirafçı oldu.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik operasyonda silahlar ruhsatlı ve...
FETÖ'cü savcının davayı kapattığı haberi asılsız çıktı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında mali suç yok...
Cemaat ve Vakıfları tedirgin eden haksız operasyon: Adnan Oktar operasyonu...
Tutukluluk süreleri baskı ve zorluk ile işkenceye dönüşüyor.
Adnan Oktar’ın Cezaevi Fotoğrafları Ortaya Çıktı!
"Milyar tane evladım olsa, milyarını ve kendi canımı Adnan Oktar'a feda...
Adnan Oktar davasında baskı ve zorla itirafçılık konusu tartışıldı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında iftiracılık müessesesine dikkat...
Adnan Oktar davasında hukuki açıklama
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının Masak Raporlarında Komik rakamlar
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının tutukluluk süresi hukuku zedeledi.
Adnan Oktar'ın Museviler ile görüşmesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik suçlamalara cevap verilen web sitesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına karşı İngiliz Derin Devleti hareketi!
Adnan Oktar iddianamesinde yer alan şikayetçi ve mağdurlar baskı altında...
Adnan Oktar iddianamesi hazırlandı.
SAYIN NEDİM ŞENER'E AÇIK MEKTUP
Adnan Oktar ve Nazarbayev gerçeği!
En kolay isnat edilen suç cinsel suçlar Adnan Oktar ve Arkadaşlarına...
Adnan Oktar kaçmamış!
BİR KISIM MEDYA KURULUŞLARINA ÇAĞRI !!!
FİŞLEME SAFSATASI
İSA TATLICAN: BİR HUSUMETLİ PORTRESİ
SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN İNSAN HAKLARI İHLALLERİ
MÜMİNLERİN YARDIMLAŞMASI VE DAYANIŞMASI ALLAH'IN EMRİDİR
GÜLÜNÇ VE ASILSIZ "KAÇIŞ" YALANI
ABDURRAHMAN DİLİPAK BİLMELİDİR Kİ KURAN’A GÖRE, ZİNA İFTİRASI ATANIN...
YALANLAR BİTMİYOR
SAÇ MODELİ ÜZERİNDEN KARA PROPAGANDA
TAHLİYE EDİLENLERE LİNÇ KAMPANYASI ÇOK YANLIŞ
MEDYA MASALLARI ASPARAGAS ÇIKMAYA DEVAM EDİYOR
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının ilk duruşma tarihi belli oldu.
AKİT TV VE YENİ AKİT GAZETESİNE ÖNEMLİ NASİHAT
YAŞAR OKUYAN AĞABEYİMİZE AÇIK MEKTUP
KARA PARA AKLAMA İDDİALARINA CEVAP
Adnan Oktar ve FETÖ bağlantısı olmadığı ortaya çıktı.
TAKVİM GAZETESİNİN ALGI OPERASYONU
Adnan Oktar ve Arkadaşlarına yönelik suçlamaların iftira olduğu anlaşıldı.
"Bizler Suç Örgütü Değiliz..."