Faşizmin Ruhu Savaşmaktır

Faşizmin ideologları "adalet, bileği güçlü olanın ve bu bileği büyük bir ısrarla isteklerini gerçekleştirmek için kullananındır" demiştir. Faşizmin uygulayıcıları da bunu tüm dünyada terörle hayata geçirmişlerd...

Sapkın Bir Din: Faşizm

İlahi dinler, şiddetten, savaştan arındırılmış barış içinde yaşayan insan toplulukları hedefler. Sapkın din Faşizm de ise şiddet ve savaş, başlı başına kutsal bir değer olarak gösterilir. Faşizm, İlahi dinleri...

Faşizmin Baskıcı İdaresi

Faşistlerin iktidarı ele geçirme yolunda verdikleri mücadele tamamıyla gayri meşru ve insan haklarına aykırı uygulamalar içermektedir. Faşizm ilk başarısını İtalya'da kazandı. İtalya'daki toplumsal gerilimi ...